IMER NEWSLETTER NR. 3/2008

Tuesday, 1 April 2008

Newsletter Nr. 3 / 2008

Content:

  • Imer/UiB: Utvidet påmeldingsfrist: ” Mangfold, samhold og samfunn i endring”
  • Imer/UiB Seminar: Anette Haaber Ihle, 7 april 2008
  • Imer/UiB Seminar: Elisabeth Ivarsflaten 24 April 2008
  • Prio/SCMR: Workshop series:
  • (ESF-LIU): conference:
  • Leverhulme Programme on Migration and Citizenship : CFP
  • Updated invitation: “Transnational ethnic communities: the cases of Croatia, Israel, the Netherlands and Slovenia”
  • Deutshe Gesellschaft: “Intercultural Summer School Berlin 2008”
  • Publications

(Imer/Uib) Utvidet pÅmeldingsfrist: BRUKERKONFERANSe

“Mangfold, samhold og samfunn i endring “

Time: 17-18 april, 2008
Place: Admiral Hotel, Bergen

UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: 7 april!

IMER/UiB-konferanse om relasjonen mellom insikter fra forskning og hva disse kan bety for ’brukere’. Utgangspunktet er resultatet fra IMER/UiB’s prosjekt om mangfoldssamfunnet, og hvordan disse relaterer til de problem som beslutningstakere og administratorer håndterer. Prosjektet om mangfoldssamfunnet ble finansiert av Norges Forskningsråd, og ble en sentral del av hele IMER/UIB’s virksomhet.

Denne konferansen søker å belyse hvilke verdier resultatene fra mangfoldsprosjektet kan ha for ulike brukerkategorier. Dette vil belyses og diskuteres på mange nivåer, fra de mer generelle perspektiv på relasjonen mellom forskning og samfunnsproblemer til diskusjoner av hvordan forskningsresultat kan belyse ulike måter å forstå spesifikke politiske eller sosiale problem. Et viktig aspekt blir å vise hvilke konsekvenser dette kan få for hvordan ’brukere’ kan relatere til den virkeligheten de håndterer.

Mangfoldsprosjektet bestod av mange ulike deler, og ga rom for å sysle med innvandring og kjønn, religion, transnasjonalisme, nye former for samfunnsborgerskap, dannelsen av nye sosiale rom delvis utenfor de nasjonalstatlige rammene. Alt for å forsøke å forstå hvilke forandringer som pågår i det norske og europeiske nasjonalstatssamfunnet.
Gjennom sin satsing på å belyse og integrere forskningsresultaters betydning på ulike nivåer, fra det allmenne til det spesifikke, søker denne konferansen å være en møteplass for forskere med ulike spesialiteter og brukere i mange ulike deler av det norske samfunnet.

Konferansen er lagt opp til å skape rom for en aktiv dialog.

Program

Torsdag 17 april

09.15 Åpning
Tema: Samfunnsvitenskapelige og brukerrettede perspektiv
09.30 Yngve Lithman
“De mange samfunnsvitenskapene”
Diskusjon
10.30 Kaffe
11.00 Hakan Sicakkan
Konsekvensene av mangfold som vitenskapelig tema”
Diskusjon
12.00 Lunsj
Tema: Det muslimske nærværet
13.00 Christine Jacobsen
“Muslimsk ungdom: religion, nettverk og essensialisme”
Diskusjon
14.00 Kaffe
14.30 Yngve Lithman
“Terrorisme, integrering og transnasjonalisme”
Diskusjon
15.30 Sluttdiskusjon (Slutt 16.15)
20.00 Middag (Sjøtønnen Restaurant, Admiral Hotel)

Fredag 18 april

Tema: Kategoriske identiteter
09.30 Randi Gressgård
“Kjønn og Nasjon”
Diskusjon
10.30 Kaffe
11.00 Mette Andersson
“Flerfarget idrett” – nasjonalitet, migrasjon og minoritet”
Diskusjon
12.00 Lunsj
Tema: Sted og By i globalisering
13.00 Hakan Sicakkan
“Lokalt, glokalt, globalt: tilhørighetens lokalisering”
Diskusjon
13.45 Margrete Fredriksen
“Å skape plass: betydningen av nye former for tilhørighet”
Diskusjon
14.30 Kaffe
15.00 Knut Hidle
“Byens særegenhet og byens mangfold. Om mobilitet og tilhørighet”
Diskusjon
15.45 Avslutning (Slutt 16.00)

Gå til registrering

Gå til program

Mer informasjon på på konferansesidene

Spørsmål kan rettes til Yngve Lithman og Kjersti Skjervheim

Imer/UiB: Exploring Diversity Seminars:

Anette Haaber Ihle

“Makt, medborgerskap og muslimske friskoler i Danmark”

 

Tid: 14.15 – 16.00, 7 april 2008
Sted: Seminarrommet, Unifob Global, (Stein Rokkans Hus, 5 etasje).

Anette Haaber Ihle skal på dette seminaret snakke om sin nye rapport: ”Makt, medborgerskap og muslimske friskoler i Danmark: Tradisjoner, idealer og politikker”. Rapporten omhandler statens relasjoner til den muslimske friskole og fokuserer på de tradisjoner og rammer, som de muslimske friskoler opererer innenfor. I korte trekk tar rapporten seg, hvordan medborgerskapsbegrepet har utviklet seg i den vestlige verden og hvordan forskjeller i fortolkninger av begrepet stiller forskjellige krav til den pedagogiske hverdag. Videre behandler rapporten den danske friskoletradisjon sett i et medborgerskapsperspektiv og den Friskolelov, hvor disse tradisjoner lovgivningsmessig er operasjonalisert. Den beskjeftiger seg derfor også med de forskjellige former for tilsyn, som skolene er underlagt da det er her, det skapes et reelt belegg for kritikk av muslimske skoler. Til slutt gir rapporten en generell karakteristikk av den muslimske friskole. Rammene for de muslimske friskolers hverdag konstitueres slik sett på bakgrunn av de rettigheter og dermed de muligheter og begrensninger, som Friskoleloven setter, og gjennom statens daglige relasjoner til de muslimske friskoler, som de konstitueres mellom skoler, ministerier og tilsynsførende. Karakteren av disse er igjen en følge av det image, som de muslimske friskoler tillegges i den brede offentlighet. Den offentlige kritikk har sånn sett hatt store konsekvenser for de muslimske skolers måte å håndtere undervisningen på og for brukernes forhold til samfunnet rundt. Dermed er både staten og den brede offentlighet aktive i skapelsen av islam som praksis i den muslimske friskole.

Rapporten kan lastes ned her

Anette Haaber Ihle er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hun er MA i Afrikastudier, antropolog, og ph.d. med særlig interesse for uddannelse, medborgerskab og islam i Afrika og i Danmark. Mer informasjon

 

Oversikt over Imer/UiB’s Exploring Diversity seminar serie

Gå til Imer/UiB

Imer/UiB: Exploring Diversity SEminar Series:

Elisabeth Ivarsflaten

“The politics of immigration in Western Europe 1985-2006”

Time: 14.15-16.00, 24 april 2008
Place: Seminar room, Unifob Global, (Stein Rokkans Hus, 5th floor), Bergen

The first part of the talk maps trends in migration, immigrant
incorporation, the salience of immigration as a political issue, and
public opinion towards immigration in Western Europe during the past two
decades. The second part asks and answers the question: Why have some
political parties in some countries been successful at mobilizing public
opposition to immigration while others have tried, but failed?  The talk
is based on an unfinished book manuscript.

Elisabeth Ivarsflaten is Associate Professor (førsteamanuensis) at the
Department of Comparative Politics, UiB.  Before coming to Bergen in
August 2007, she held a Post-doctoral Prize Research Fellowship at
Nuffield College, Oxford University, where she also earned her Ph. D.
She has published articles and book chapters on immigration politics,
public opinion, and radical right parties in Western Europe in journals
such as Comparative Political Studies and the European Journal of
Political Research. Mer informasjon

Oversikt over Imer/UiB’s Exploring Diversity seminar serie

Gå til Imer/UiB

Prio/Scmr: Workshop series:

Training for International Publishing on International Migration and Ethnic Relations

A workshop series for early-career researchers 2008–2010.

The International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) in collaboration with the Sussex Centre for Migration Research (SCMR) at the University of Sussex is organizing a training programme in international publishing for early-career migration researchers, starting in December 2008. The purpose of the programme is to stimulate publishing in international peer-reviewed journals by researchers in the field of inter­national migration and ethnic relations. This will be achieved by bringing together a group of twelve participants in four workshops over a two-year period, with a combined programme of specialized training and discussion of individual texts.

Application deadline 1 June 2008.

More information

(esf-liu): conference:

The Right to the City: New Challenges, New Issues

Time: 11.10 – 15.10 2008
Place: Vadstena, Sweden

Preliminary Programme

As it has been largely documented, modern states are facing political rescaling processes in which the roles and functions of the different levels of government are evolving. Thus city-regions are becoming central economic and political territories in which a new division of labour is occurring between the states and the local authorities. This tendency has been particularly analysed by the economic literature but also by geography, sociology and political science. At the same time, there is a large literature on the general tendency towards the pluralization of urban decision systems in different institutional, cultural, political and economic contexts. To say it briefly, these processes (i.e. political rescaling and participative democracy at local level) generate a new “right to the city”: the capacity to influence the agendas of urban public institutions by using “appropriate” demands based on the formulation of rights recognized as legitimate by urban institutions. The on-going process of the constitution of an “urban citizenship” involves a set of social demands which are, by definition, contradictory in that sense that the “right to the city” must be linked to the social groups and classes using it in order to organize themselves, to generate collective identity and collective action. The work program of the Conference addresses a number of empirical subjects, all vectors of a “right to the city”. Its objective is to compare the effects of these dynamics on the content of urban policies and on the transformation of citizenship regimes.

ESF Research Conferences provide the opportunity for the world’s leading scientists and other participants, including young researchers, to meet informally for discussions at the highest level on the most recent developments in their fields of research. They act as a catalyst for creating new synergistic contacts throughout Europe and the rest of the world. This conference will be of interest to academic and policy researchers in the field of higher education and to researchers in other relevant social science fields, e.g. science policy, regional development, governance, social equity.

The conference will take place at Vadstena Klosterhotel, located in a lovely natural setting on the shores of beautiful lake Vättern, offering comfortable accommodation in a historic environment. During the Middle Ages, Vadstena was the location of a catholic monastery for monks and nuns of the Birgittine order and nowadays the conference center and hotel is largely located in the same medieval buildings that were once the monastery.

For more details about the sciencific content of this conference, please download the additional document here (PDF – 222 KB).

Some grants are available for young researchers to cover the conference fee and travel costs.

For more information, see conference website

Leverhulme Programme on Migration and Citizenship : cfp

“Post-Immigration Minorities, Religion and National Identities”

Time: 14-15 November, 2008
Place: University of Bristol, Bristol, UK

CALL FOR PAPERS

From the 1950s and early 1960s there have been migrations of people,
especially from former colonies, into the European urban centres.
Subsequently, discourses of ‘assimilation’ and ‘integration’ were opened
up, in different countries of Europe. As the idea of a multicultural
society emerged, these discourses, together with traditional ideas of
citizenship and national identity, have been challenged. Historic concerns
about class inequalities have been complicated by new policy and
legislative programmes on racial, ethnic and latterly religious exclusions.
The slow movement towards eliminating such exclusions, especially as
measured in terms of educational and economic outcomes, have raised
questions about to what extent the social capital possessed by different
groups, especially when gendered, is a determinant of social (im)mobility.
As the non-white minority populations have grown and their concentration in
certain localities has exceeded expectations, anxieties have surfaced as to
whether laissez-faire segregation will increase deprivation and/or conflict
between communities. The political assertions of minorities have produced
contested and emergent identities as mobilisations based on colour have
been eclipsed by those of ethnic origins and religion. As these groups have
struggled for respect and justice and for acceptance as British, they have
become a source of transformation but also tension about what it means to
be British today, whether the country has become ‘too diverse’ and whether
multiculturalism has simultaneously impeded integration whilst devaluing
the indigenous, white majority. Significantly, this stress is being
experienced across the political spectrum as it has come to focus on
whether Muslim identity politics is challenging the privileged position of
Christian culture and/or secularism that for many people is part of British
national identity.

The Leverhulme Programme team will address topics based on the following
themes:

” Ethnic Enclaves and Economic Integration
” Social Capital, Gender and Differential Educational and Economic Outcomes
” National Identity, Citizenship and Religious ‘Difference’
” Majoritarian Identities and Resentment of Multiculturalism

Keynote speakers will address issues in relation to contemporary issues on
minority ethnicity, religion, integration and national identity, and
include:

” Professor Zygmunt Bauman (Leeds)
” Professor Craig Calhoun (New York University and President of the Social
Science Research Council)
” Professor Nilufer Gole (L’École des Hautes études en Sciences Sociales –
EHESS) (TBC)
” Professor Reina Lewis, (London College of Fashion)
” Professor Lord Bhikhu Parekh, (Westminister)

We are inviting scholars from all relevant disciplines to submit papers for
this conference that complement the above themes and topics.

Please send your abstract (no more than 250 words) to Sara Tonge

Deadline for submissions: 9 May 2008

The Leverhulme Programme on Migration and Citizenship at the University of
Bristol and University College London (2003-08) consists of eight projects
on contemporary labour mobility, post-immigration ethnicity and challenges
to British national identity. This is the second of two conferences that
will take place in 2008 as the Programme reaches its conclusion (the first,
on Mobility in International Markets, is held on 15-16 May at UCL, London).

UPDATED INVITATION : international conference

 

“Transnational ethnic communities: the cases of Croatia, Israel, the Netherlands and Slovenia”

Time: 21-22 June, 2008
Place: Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenia

EXTENDED DEADLINE: 30 April 2008

Objectives
People have always been migrating. It was not until mid- 19th century that this basic human behaviour was
surrounded with powerful ideologies of the nation-state and its concerns for population policies. Not only was
there concern about the structure of home population, its physical, mental, racial, moral… and otherwise health; migration from the country was increasingly seen as a transgression, and immigration as danger. Throughout the 20th century in Europe, borders between states were contested, among other, on the grounds of ethnic affiliation of the population in disputed areas. Diasporic ethnic communities in the neighbouring states and in far-away places were established, or else invented, as ‘severed limbs’ of the national bodies that were seen as historically, linguistically and culturally pure and existing in a correct national spirit and form, while diasporic communities were seen as threatened by assimilation, degrading culture, loss of language, and loss of national consciousness. Diasporic ethnic communities invented their own histories that span from colonial ‘civilising missions’ to political persecution, to stories of dire hardship in the homeland that sent people on a quest for better life in masses.

In this conference, of special interest to us is the way contemporary nation-states manage the relationship
between themselves and the communities they consider their ethnic diaspora. To quote Nina Glick Schiller, “‘Long distance nationalism’ can be defined as a set of ideas about belonging that link together people living in various geographic locations and motivates or justifies their taking action in relationship to an ancestral
territory and its government.”
Our primary question therefore is, how do the nationstates reciprocate these ideas of belonging, the actions,
and the ancestral notion? How do they invent and instigate, ideologically, legally and possibly financially
manage, maintain and support the relationships with their diasporic communities?
To address this question within a framework of comparative evidence, we are inviting discussion on four
separate cases: those of Croatia, Israel, the Netherlands, and Slovenia. The questions we are asking are, among other possible, these:

– What is the history of a nation-state/diaspora case?
-Which ideologies have dominated, and still dominate, the relationship?
-How are these relationship legally encoded?
-Which forms of mutuality exist between the national and the diasporic communities, and how are they sustained?
-Which ideas and teleologies are being (re)produced in the relationship?
Conference format
Each of the four selected cases – Croatia, Israel, the Netherlands, Slovenia – will be discussed in a separate
session. Each session will begin with a keynote lecture followed by 4 – 5 presentations. Each session will
conclude with an interactive debate between the presenters and the audience.
The conference is one in a series of events that the Institute of Ethnic Studies in Ljubljana is organising to
celebrate the onset of the 9th decade of its existence and continuous work in the fields of ethnicity, nationalism, migration and minority studies.

Keynote speakers
Four key speakers will open each session:

-Dr Sammy Smooha, Haifa University
-Dr Mladen Klemenčič, Miroslav Krleža Lexicographical institute, Zagreb
-Dr Ton van Naerssen, Nijmegen University;
-Dr Irena Šumi, Institute of Ethnic Studies, Ljubljana

Presenters
Four to five presenters in each session will be selected from among the applicants by the Organising committee, and with the aid of keynote speakers. Precedence will be given to junior scholars who specialise in transnational and migration studies, ethnicity and nationalism, and other relevant fields, in any pertinent discipline. Papers on other nation/diaspora cases that are of comparative value to the four cases will be considered.

Interactive audience
Aside to scholars and students, invitation into the interactive audience is extended to minority organisations, governmental and other administrative bodies and NGOs that concern themselves with minorities, migration and and diaspora. We are looking forward to an exciting and lively exchange.
For more information on the event, and the application form, please visit the conference webpage or contact

Ms Barbara Kejžar
Institute of Ethnic Studies
Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
Slovenia
t: +38612001886
f: +38612510964
Email

NEW EXTENDED DEADLINE:
Please send filled application forms no later than 30 April 2008. The forms can be found here

The final programme will be published on the conference website.

Conference fees: Presenters: €150
Members of interactive audience: €250
Students: €20
Fees are payable upon registration at the conference site.

Deutsche Gesellschaft:

“Intercultural Summer School Berlin 2008”

 

Time: August 18th to September 1th 2008
Place: Berlin, Germany

Study intercultural changes in German society (in comparison to USA) in the areas of politics, urban development, business, education, media, and day-to-day life for college students, graduates, and journalists from the United States and Europe with German peer advisers majoring in American Studies at local universities.
The Intercultural Summer Academy Berlin, a two-week conference with a focus on real-world experiences for students, recent graduates, and journalists from Europe and the United States, will convey a differentiated picture of Germany’s move towards multiculturalism beyond the clichés common in the media. Participants will learn about intercultural traditions, learning processes, and practice in the framework of globalization, the European unification, Germany, and specifically Berlin with its unique position at the junction of eastern and western Europe.

Participation Fee of $750 (USA) / €300 (Europe) covers flight to Berlin, accommodation, meals, cultural visits, excursion to Munich and optional participation in the Governance of Migration conference

Full funding available

For more information, application for participation and for full funding scholarships go here

PUBLICATIONS:

-Gunnar Alsmark, Tina Kallehave & Bolette Moldenhawer(red) (2008) Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Makadam förlag, Sverige

Mer informasjon

-Andersson, Mette (2008). Flerfarget idrett: Nasjonalitet, migrasjon og minoritet”. Oslo: Fagbokforlaget.

Mer informasjon

-Bredström, Anette (2008) Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ‘Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy. Doctoral Thesis. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.

Download full-text

-Everett, Anna (ed.) (2008)Learning race and ethnicity : youth and digital media.Cambridge, MIT Press.
More information

-Goodnow, Katherine,Jack Lohman and Philip Marfleet (2008). Museums, the Media and Refugees: Stories of Crisis, Control and Compassion. Berghahn Books, New York – Oxford

More information

-Lutz, Helma(ed.)(2008) Migration and domestic work : a European perspective on a global theme. Aldershot : Ashgate
More information

Migration and remittances factbook 2008. The World Bank.

More information