Monthly Archives: February 2014

Communicating Migration Seminar: Lise W. Isaksen -Mobility, moral and migration: “Familism” in Norwegian and Italian Contexts”

«Mobilitet, moral og migrasjon:  familisme – begrepet i norske og italienske kontekster.»

LiseWSeminaret tar for seg hvordan middelhavslandenes familisme – begrep konstrueres og erfares i migrasjons-kontekster blant nordmenn i Italia og italienere i Norge. Dagens familisme utfordres både av «post-moderne” endringer i familie-strukturen, slik som lav fertilitet og stigende skilsmisse-rater, og av finanskrise og migrasjon.I Sør-Europa eksisterer lav fertilitet side om side med tradisjonelle omsorgs-organiseringer og parallelt med kontant-tunge velferdsprogrammer og begrenset produksjon av tjenester for de unge og de eldre. Continue reading

FIRST COMMUNICATING MIGRATION SEMINAR

Migration in the media: Strategies, bias and blind-spots

Kjersti-nytt Kjersti Thorbjørnsrud will hold this first seminar in the communicating migration series. It will be about media strategies that are used by different actors in the migration field. The main foci will be on the department of justice and police (JPD) and the Directorate of migration (UDI) where most of the fieldwork has been carried out. What do people working in these institutions do to avoid or limit negative talk about migration politics and bureaucratic processes on migration issues? How do they “sell” different cases to the media? Continue reading