Category Archives: Seminar

Communicating Migration Seminar: Lise W. Isaksen -Mobility, moral and migration: “Familism” in Norwegian and Italian Contexts”

«Mobilitet, moral og migrasjon:  familisme – begrepet i norske og italienske kontekster.»

LiseWSeminaret tar for seg hvordan middelhavslandenes familisme – begrep konstrueres og erfares i migrasjons-kontekster blant nordmenn i Italia og italienere i Norge. Dagens familisme utfordres både av «post-moderne” endringer i familie-strukturen, slik som lav fertilitet og stigende skilsmisse-rater, og av finanskrise og migrasjon.I Sør-Europa eksisterer lav fertilitet side om side med tradisjonelle omsorgs-organiseringer og parallelt med kontant-tunge velferdsprogrammer og begrenset produksjon av tjenester for de unge og de eldre. Continue reading