Communicating Migration Seminar: Lise W. Isaksen -Mobility, moral and migration: “Familism” in Norwegian and Italian Contexts”

«Mobilitet, moral og migrasjon:  familisme – begrepet i norske og italienske kontekster.»

LiseWSeminaret tar for seg hvordan middelhavslandenes familisme – begrep konstrueres og erfares i migrasjons-kontekster blant nordmenn i Italia og italienere i Norge. Dagens familisme utfordres både av «post-moderne” endringer i familie-strukturen, slik som lav fertilitet og stigende skilsmisse-rater, og av finanskrise og migrasjon.I Sør-Europa eksisterer lav fertilitet side om side med tradisjonelle omsorgs-organiseringer og parallelt med kontant-tunge velferdsprogrammer og begrenset produksjon av tjenester for de unge og de eldre. Den sentrale oppfatningen i komparative studier av relasjonen mellom familie og velferd er at velferdsstatene baserer politikken på en «tatt-for-gitt» holdning til en kjønnstradisjonell familie-institusjon, og denne kulturelle forutsetningen sementerer de tradisjonelle familie-strukturene. Men i hvilken grad er familiestrukturer og kulturelle og sosiale normer og verdier bundet sammen med idealtypiske regimer og nye migrasjonsmønstre?Nyere forskning viser til at sør-europeiske kvinner drømmer om den nordiske velferdsstaten eller en stat som organiserer familie -og arbeidsbalansen bedre. De vil ha tilgang på flere og bedre offentlige omsorgstjenester. Nordiske velferdsstater framstår som reneste paradiser for kvinner i Italia, og definitivt som et ideal, hevder samfunnsforskere. På den andre siden ser vi at mens italienere drømmer om velferd og arbeid, drømmer nordmenn om mer familieliv. En av de norske informantene i mitt prosjekt sier at hennes drøm er «å få til et italiensk familieliv kombinert med et norsk arbeidsliv». Hvordan er forbindelsen mellom familie-strukturer og familie-verdier? Hvordan er de relatert til mobilitet, moral og migrasjon.

ENGLISH: In this seminar Widding Isaksen looks into how the concept of “familism” is constructed and experienced in different migratory contexts. Mediterranean familism is today challenged by postmodern changes in family structures, low fertility, increased divorce rates, financial crisis and migration. Widding Isaksen looks into the implications of this in two interconnected contexts: Norwegians in Italy and Italians in Norway.

Lise Widding Isaksen er professor i sosiologi på Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden med prosjektene 1) «Mobilitet, moral og migrasjon: en studie av familiekulturer i Norge og Italia» , 2) «Polish Female Migrants and Their Families: A Study of Care Deficits» og 3) «Welfare Models, Demographic Patterns and Family Strategies in the Context of the Financial Crisis in Spain»

ENGLISH: Lise Widding Isaksen is professor in sociology at the University of Bergen. For the moment she is working on three projects 1) Mobility, Moral and Migration: A study of Family structures in Norway and Italy. 2) Polish Female Migrants and their Families: A study of Care Deficits, and 3) Welfare Models, Demographic Patterns and Family Strategies in the Context of the Financial Crisis in Spain

Siste publikasjoner:

Lise Widding Isaksen, 2010 (ed): Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies. Nordic Academic Press, Lund, Sverige

Lise Widding Isaksen (2012) “Transnational Spaces of Care: Migrant Nurses in Norway.” In Social Politics, International Studies in Gender, State and Society, vol. 19, number 1, spring 2012, p.58-78, Oxford University Press, Oxford

“Children Left Behind” i samarbeid med Uma Devi og Arlie R. Hochschild i  Hochschild, Arlie R., 2013: «So How’s the Family» and other essays», University of California Press, Berkeley

Communicating Migration Seminar Series IMER Bergen spring and autumn 2014

The IMER seminar series for 2014 will cover how migration and ethnic relations are communicated in every-day encounters, in mass and social media, in politics and in teaching at the universities.  Has the way people talk about migration and migrants in different social contexts changed over time, and in which ways has it changed? How does migration theory and research fit in with other topics and theories in the social sciences, and how do results from migration research inform public debate and policy development? Communicating migration will be discussed from various angles in our seminar series on international migration and ethnic relations during spring and autumn 2014. We welcome papers that touch upon this broad theme from different angles.  Historical analyses of change over time in regard to politics and public debate, research foci and disciplinary concerns are specifically welcomed.  The seminar series will end with a two-day conference in October/November 2014.