IMER NEWSLETTER NR. 10/2005

IMER NEWSLETTER

Wednesday, 23 November 2005

Newsletter Nr. 10 / 2005

Content:

New IMER/UiB publications

Andersson, Mette (2005): Urban Multi-Culture in Norway: Identity Formation Among Immigrant Youth . New York : Edwin Mellen Press.

This book deals with a prime political and scholarly issue in Europe and North America, the fate of migrant youth. Instead of seeing their precarious situation in simplified cultural terms, this book argues that an understanding of their situation has to rest upon an analysis of their everyday life situation. With a focus on the mechanisms of their outsidership and their ways of dealing with it, this book develops a generative model where the different ideal types of migrant youth social organization and mentalities are demonstrated. Resting on a solid empirical study of three migrant youth contexts, a street gang, a Muslim student association, and a sports club, the analysis demonstrates how they all represent specific solutions to the problem of the spatial politics of recognition and misrecognition.

“This book is rare and precious insight into the complexity of urban multiculture. It takes seriously the voices of young people living in the ethnically diverse districts of Oslo and allows them to be heard. However, this is no act or mere transcription because the author files these voices through her sociologically rich imagination. The result is an account that challenges the conventional wisdom about the ‘immigrant problem’ in Norwegian politics. Challenging questions about the presence of racism in Norwegian society are raised and confronted. The book combines theoretical sophistical, empirical engagements and political edge and is an essential resource for anyone searching to understand the present situation. This is a brilliant and pathbreaking book.” – Professor Les Back, Department of Sociology, University of London.

Available from December 2005.

Read more here
Andersson, Mette, Yngve Lithman & Ove Sernhede (2005) (eds.): Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life. Gothenburg: Daidalos.

Why is it that youth of ethnic minority backgrounds share certain characteristics across nation-state borders? And, what are the dynamics of identity work that urge them to search for belonging in various urban social settings? These are among the questions that this book on youth of ethnic minority background in western nation states set fore to answer. From adherence of reggae sound system cultures in London to young girls reinventing Islamic belonging in Oslo, the book covers different situations among ethnic minority youth in the UK, Australia, France and the Scandinavian countries. The theme of this book is of specific relevance in the heated discussion of terrorism following the London bombings in July 2005, as well as the recent developments in the suburbs of France.

“The empirical groundedness of the analytical discussions of this book makes it unique in the broader theoretical literature on ethnic minority, youth, and identities”.

You can read more about the book by clicking “nyheter” (news) on the right side (in red) of the following website: http://www.daidalos.se/

Available from 5 December 2005.

COMPAS Annual Conference 2006, Call for Papers

‘International Labour Migration: In Whose Interests?’

The Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) at Oxford University invites proposals for papers that are relevant to the theme of the COMPAS Annual Conference 2006: “International Labour Migration: In Whose Interests?”.

The papers should fall broadly within the key questions to be explored in the conference:

• What are the processes driving and shaping international labour migration? What are the impacts of international labour migration on receiving countries, migrants and their countries of origin?

• What should be the objectives of labour migration policies? How should the interests of the receiving countries be balanced with those of migrants and their countries of origin?

• What policies and governance arrangements are best suited to effectively manage international labour migration?

For more detail on the conference and the call for papers please see:
http://www.compas.ox.ac.uk/events/AC_call_for_papers.shtml

COMPAS will offer paper presenters free accommodation for the nights of the conference, but cannot however cover travel expenses.

Extended abstracts of proposed papers (max. 500 words) are due by Dec 15th 2005. Please send submissions via email to: Emma Newcombe – emma.newcombe@compas.ox.ac.uk

NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)

NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) har utvidet hjemmesiden. På www.nakmi.no  ligger nå

   – Helseinformasjon på minoritetsspråk

   – Doktorgrader på minoritetshelse

   – Fagbibliotek

Hjemmesiden har en arkivfunksjon med oversikt over doktorgrader de siste par årene. – Les bl.a. om tannhelse, koreanskadopterte, spiseforstyrrelser, polioskader og ulikheter i bruk av helsetjenester. Se også oversikten “fagmiljø” oppe til høyre på siden.

Vi har også en del beregnet på praktikere innen helse og omsorg. Her er litt for leger, litt for sykepleiere og helsesøstre, litt for sosialarbeidere. Vi har lagt vekt på at dette skal være materiale produsert i Skandinavia, beregnet på mennesker som bor i Skandinavia.

Fra og med i høst ligger dessuten biblioteket vårt på nett. Det er et fagbibliotek innen feltet minoriteter, kultur, migrasjon og helse. Inntil videre er det et referansebibliotek uten muligheter for utlån.

NB: Vi tar imot alle tips om flerspråklig helseinfo, om den er utviklet sentralt eller lokalt, slik at flest mulig kan få nytte av den. Vi prøver også å holde sidene oppdatert på doktorgrader og forskningsprosjekter i krysningsfeltet migrasjon – helse som er i gang eller nylig avsluttet.  Send tips til   eirik.viggen@nakmi.no.

EUROFOR Marie-Curie conference in Malta

European Research Forum on Migration and Ethnic Relations (EUROFOR):

“International Organisations and the Settlement and Integration of Migrants and Refugees”

Time: 8 – 11 December 2005
Place: Valetta , Malta

For more information see:
http://www.emz-berlin.de/konf_e/pdf/Conjoint_Programme_25.10.pdf

Or contact:
conferences@emz-berlin.de

Kulturell kompleksitet i det nye Norge, seminarer

Kulturell kompleksitet i det nye Norge inviterer til to større seminar på nyåret: “Trygghet i en transnasjonal tid” vil foregå 9. og 10. januar på Norlandia Karl Johan Hotell; “Normalitet og det unormale” vil foregå 13. og 14. februar på Hotel Bristol. Kulturell kompleksitet planlegg bøker om desse to temaene, og bidragsytarane til bøkene; både akademikarar og skjønnlitterære forfattarar, vil presentere sine bidrag på seminara. Deltaking på seminara skjer via påmelding (påmeldingsfrist 10. desember og 10. januar), og det er ei deltakaravgift på 300 kroner pr. seminar. Les meir om program og påmelding på våre heimesider. Sidene vil bli oppdaterte etter kvart.

Trygghet: http://www.culcom.uio.no/aktivitet/trygghet/index.html
Normalitet: http://www.culcom.uio.no/aktivitet/normalitet/index.html

Mandagsseminaret Culcom, UiO

Mandagsseminaret 28. november:

Anja Bredal : “Vi er jo en familie”. Om arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap hos unge norsk-asiater.

Anja Bredal er sosiolog og for tida tilsett ved senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKK) der ho arbeider med utskriving av artiklar basert på avhandlinga “Vi er jo en familie” om arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiatar. Arbeidet er støtta med forskingsmidlar frå Kulturell kompleksitet i det nye Norge.

Time: 28 November 2005, 14.15-16.00
Place: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2, 3. etasje

Alle er velkomne!

Hovedfags- , master- og doktorgradsavhandlinger

Bakke, Ida (2005): Asylpolitikken i media. Hovedfagsoppgave, Sosiologisk Institutt, UiB.

Berntsen, Trond (2005): Basketball en sort idrett i et hvitt land. En studie av ungdom, idrett og identitet. Hovedfagsoppgave, Sosiologisk Institutt, UiB.

Brattbakk, Mona (2005): Jeg, flyktningen. Om enslige mindreårige asylsøkeres opplevelse av ventetiden i mottak. Masteroppgave, Institutt for Sosialantropologi, UiB.
http://ugle.svf.uib.no/antro/?Kategori=798&strID=4525

Gard, Eilif J. (2005): Dersom du blir kjent med oss, vil du lære mye om Norge. Likhet og opplevelse av likeverd i diaspora. Masteroppgave, Institutt for Sosialantropologi, UiB.
http://ugle.svf.uib.no/antro/?Kategori=798&strID=4486

Haug, Siri Elisabeth (2005): Kosmopoitter og lokalister: Minoritetsstudenter i in Kunming, Kina. Masteroppgave, Institutt for Sosialantropologi, UiB. http://ugle.svf.uib.no/antro/?Kategori=798&strID=4508

Hvidsten, Kjersti (2005): Religiøse symboler i offentlige rom? En analyse av ulike dimensjoner ved hijabdebatten. Hovedfagsoppgave, Sosiologisk Institutt, UiB.

Håland, Monika Kurszus (2005): Fra opplysning til brobygging museets plass i det flerkulturelle Norge . Hovedfagsoppgave, Sosiologisk Institutt, UiB.

Kolås, Åshild (2005): Ethnic Tourism in Shangrila, Representation of Place and Tibetan Identity. Doktorgradsavhandling, UiO.
http://www.sai.uio.no/studier/hoyere_grad/polit/disputas/kolaas.html

Moshuus, Geir (2005): Young immigrants of heroin –An ethnography of Oslo’s street worlds. Doktorgradsavhandling, UiO.
http://www.sai.uio.no/studier/hoyere_grad/polit/disputas/Geir%20Moshuus.pdf

Oen, Anja (2005): Integrering: Tiltak og deres virkninger for enslige mindreårige flyktninger. Masteroppgave, Institutt for Sosialantropologi, UiB.
http://ugle.svf.uib.no/antro/?Kategori=798&strID=4669