IMER lunch seminar series: Ivar Eimhjellen om Frivillig innsats under flyktningsituasjonen 2015/2016

Ivar Eimhjellen fra UNI Rokkansenteret presenterer en fersk rapport om frivillig innsats i Norge under flyktningsituasjonen 2015/2016.


Ivar_Eimhjellen_7_jpg_185x201_q85_crop-scale

Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser han nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. Hvordan ble folk rekruttert, hvem bidro og hva gjorde de? Hvilken rolle spilte nye, uformelle initiativer sammenlignet med de tradisjonelle organisasjonene?

Vi møtes i 4. etasje. En lett lunsj blir servert.

Velkommen!