IMER NEWSLETTER NR. 3/2012

march 2012

Content:

  • Immigration, Governmentality, and Integration Assemblages
  • Litteraturlister fra Mangfolds- og Migrasjonsbiblioteket
  • NORFACE Compact: Moving into View
  • Migrasjon 2011
  • Conferences and Seminars
  • New Publications

IMMIGRATION, GOVERNMENTALITY, AND INTEGRATION ASSEMBLAGES

Special Issue of Nordic Journal of Migration Research (NJMR), Issue 2 (1), 2012.
Guest editors: Randy Lippert and Miikka Pyykkönen.


LITTERATURLISTER FRA MANGFOLDS- OG MIGRASJONSBIBLIOTEKET

Er du student, forsker eller jobber innenfor vårt felt, kan bibliotekets litteraturoversikter være et nyttig verktøy for å sette seg inn i og få oversikt på fagområde. MoM-biblioteket oppretter litteraturoversikter etter forespørsel og på spesielt etterspurte tema.

NORFACE COMPACT: MOVING INTO VIEW

NORFACE presents its first edition of the Norface Compact Series. The Spring 2012 edition reviews a selection of exciting research taking place within the NORFACE Migration research programme.

 

MIGRASJON 2011

UDIs Årsrapport.
Hvem kom til Norge i 2011? Hvor mange søkte asyl, og hvilke land kom de fra? Hvorfor var det så store forskjeller i hvem som fikk tillatelse til å flytte til familien i Norge? Hvilke land kom de nye norske statsborgerne opprinnelig fra? Og vandrer det virkelig 30 000 papirløse kriminelle rundt i Oslos gater?

cONFERENCES AND SEMINARS

GLIMT FRA FORSKNING OM INTERNASJONAL MIGRASJON OG MOBILITET
Seminar i regi av Forskningsrådet og Justis- og beredskapsdepartementet. Påmelding!
Dato: 8. mai 2012, 11:30-15:30.
Sted: Holberg terrasse, Stensberggata 27.

ASYLSØKER – I VELFERDSSTATENS VENTEROM
Dagskonferanse i regi av Samfunnsforskning AS, Globaliseringsprogrammet ved NTNU og Universitetsforlaget.
Dato: 15. mai 2012, 10:00-16:00.
Sted: NTNU Dragvoll Auditorium 10

UDI VÅRKONFERANSE: FAMILIEINNVANDRING
Påmelding
Dato: 22. mai 2012, 09:00-15:30.
Sted: Oslo Plaza, Sonja Hennies plass 3, Oslo.

BLACK CHURCH ACTIVISM AND CONTESTED MULTICULTURALISM IN EUROPE, NORTH AMERICA AND AFRICA
Registration
Date: 29-30 May 2012.
Venue: Birkbeck, University of London.

NATIONAL IDENTITIES VERSUS ETHNIC IDENTITIES – DEALING WITH CULTURAL TRAUMA
Organized by Center for Contemporary Cultural Studies (Tallinn University, Estonia) in cooperation with The Network for Research on Multiculturalism and Societal Interaction (University of Turku, Finland).
Call for papers. Submission deadline: 15 April 2012.
Date: 8-9 June 2012.
Venue: Tallinn University, Estonia.

THE SOCIO-CULTURAL INTEGRATION OF MUSLIM MIGRANTS IN EUROPE
Date: June 20-21 2012.
Venue: Brussels, Belgium.
Contact

RELIGION ON THE MOVE: HOW MOTION AND MIGRATION INFLUENCE RELIGION
10th Conference of the SIEF Working Group on Ethnology of Religion.
Date: 12-14 September 2012.
Venue: Szeged, Hungary.

ECHOES OF MIGRATIONS: MEMORIES AND REPRESENTATIONS OF MIGRANTS (19-21ST CENTURY)
Call for papers. Submission deadline: 15 May 2012.
Date: 8-9 November 2012.
Venue: Faculty of Social and Human Sciences
Nova University of Lisbon.

COMPARATIVE AND MULTI-SITED APPROACHES TO INTERNATIONAL MIGRATION
MAFE Final Conference.
Call for papers. Submission deadline: 1 June 2012.
Date: 12-14 December 2012.
Venue: Paris, Ined.

NEW PUBLICATIONS

Aytar, Volkan and Jan Rath (2011): Selling Ethnic Neighborhoods: The Rise of Neighborhoods as Places of Leisure and Consumption. Routledge.

Berg, Berit og Marko Valenta (2012): Asylsøker – I velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget.

Bygnes, Susanne (2012): “Gender-equality as boundary: ‘Gender–nation frames’ in Norwegian EU campaign organizations“. European Journal of Women’s Studies, February 2012 19: 7-22.

Eide, Ketil (red.) (2012): Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Norsk forlag.

Elver, Hilal (2012): The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion. Oxford University Press.

Ingebretsen, Reidun (2012): ”Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn
En kartlegging i norske kommuner
”. NOVA Rapport 28/11.

Mirsky, Julia (2011): Narratives and Meaning of Migration. NOVA Publishers.

Nieuwenhuysen, John, Howard Duncan and Stine Neerup (eds.) (2011): International Migration in Uncertain Times. McGill-Queen’s University Press.

Rousseau, Luis (ed.) (2012): Québec après bouchard-taylor,le:identité religieuse de l’immigration,l’. P.U.Québec.

Sajjad, Torunn Arntsen (2012): Genetisk veiledning av pakistansknorske familier En medisinskantropologisk studie. Unipub.

Aagedal, Olaf (red.) (2012): Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Unipub.