IMER NEWSLETTER NR. 7/2005

IMER NEWSLETTER

Freday, 13 May 2005

Newsletter Nr. 7 / 2005

Content:

Konferanser

NEW PATTERNS OF EAST WEST MIGRATION IN EUROPE

Time: 25-26 November
Place: Hamburg, Germany

Call for papers here

The Migration Research Group will be hosting a multidisciplinary conference on recent patterns of migration from Central and East European countries. Invitation to submit proposals for papers dealing with new patterns of East-West migration in Europe. There will be a special geographical focus on Poland and Romania, but papers on other Central and East European countries are also welcome.

Deadline for the submission of abstracts: June 30, 2005
Decisions on acceptance will be communicated by mid July, 2005.
Deadline for the submission of full papers: October 30, 2005.

Both abstracts and papers should be submitted via e-mail to Iris.mohr@hwwa.de
For Information visit: www.migration-research.org

IMER PhD Course

Epistemologies of globalization and the globalization of epistemologies.

8-10 Sept. 2005

IMER-Bergen/Norway and Department of Social Anthropology. University of Bergen
9th floor, Faculty of Social Sciences.

Lecturers:
• Arif Dirlik (Professor of History and Anthropology, University of Oregon).
• André Iteanu (Professor of Anthropology, Maison des sciences de l’homme).
• Yngve G. Lithman (Professor of Sociology, University of Bergen and Head of Research at IMER Bergen/Norway).
• John-Andrew McNeish (Post-Doctoral Researcher of Anthropology, University of Bergen).
• Ellen Mortensen (Professor of Linguistics and Comparative litterature, University of Bergen).
• Anna Tsing (Professor of Anthropology, University of California).
The course is primarily for Ph.D. students and requires a reading of 500-600 pages before the course and the subsequent production of an essay of 6000-10 000 words which must be finalized by December 1, 2005.

Enrolment by August 15, 2005 to imer@sfu.uib.no

For more information and thematic outline see
http://www.svf.uib.no/sfu/imer/seminars/phd2005.htm

IMER Seminars Spring 2005
Time: Wednesday May 25, 16.15-18.00
Place: Seminarroom 5th. floor, Stein Rokkans Hus Nygårdsgaten 5, Bergen

Margrete Fredriksen
(Researcher/doctoral student – IMER/Dept. of Social Antropology)

“Presenting globalized life worlds, transnational social imaginaries – to which public?”

From a fieldwork conducted in Oslo (from February to September 2003) among diverse composed groups of youth with minority background engaged in various forms of artistic and social political activities – The paper will discuss how new modes of belonging reveal paradoxes and contradictions which again lead to academic presentation paradoxes.

Seminars at the Centre for Middle Eastern and Islamic Studies

Synnøve Bendixsen
(Dept. of Social Anthropology)

“Being Muslim, female and young in Berlin: creating spaces of belonging”

Time: Thursday June 2, 12.15 – 14.00
Place: Seminar room, 5th floor. Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5, Bergen

For information: 47 55 58 26 47 /e-mail: post@smi.uib.no

Two PhD Research Positions on Polish/Romanian Emigration

The Migration Research Group, Hamburg Institute of International Economics, is recruiting two PhD students to work as research assistants on an EU sponsored program on European East- West migration.

The posts are half time positions with a duration of two years. They will be based in Hamburg.

Application should be made by post, and arrive no later than 31 May.

More Information here

Internship at the EMZ

The European Migration Centre (EMZ) is an independent non-profit association of organizations which seek to act together against xenophobia and find suitable strategies for the social incorporation of refugees, migrants and ethnic minorities.

The EMZ welcomes applications on a regular basis for the internships.

Please note that all internship vacancies are filled until the end of September 2005. You may start applying in July for the rest of the year.

For Information: http://www.emz-berlin.de/emz_e/intern.htm

Email: irina.meyer@emz-berlin.de

Forskningsmidler fra UDI

Utlendingsdirektoratet UDI legger ut forskningsprosjekter på konkurranse på Internett.: www.DOFFIN.no

Flere FOU prosjekter har frist i uke 19, andre senere.

Aktuelt nå: Utlysing av FOU-oppdrag om barn med innvandrerbakgrunn som sendes til foreldrenes opprinnelsesland for å gå på skole. Kommunal- og regionaldepartementet vil kartlegge årsaker til og effekter av at barn med pakistansk bakgrunn sendes på skole i foreldrenes opprinnelsesland.

Frist for forespørsel om deltakelse i konkurransen om oppdraget er fredag 20. mai 2005 kl. 15.00. Siste frist for innlevering av tilbud er onsdag 1. juni 2005, kl. 14.00.

Utlysing finner du i Doffin-basen: www.doffin.no.

Konkurransegrunnlaget kan fås ved henvendelse til anne.liltved@krd.dep.no

Nyheter fra UDI

Ny diskrimineringslov og diskrimineringsombudslov

Ny diskrimineringslov ble vedtatt med et flertall i Odelstinget i forrige uke. Loven vil sikre et helhetlig vern mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder. Odelstinget har denne uka også gitt tilslutning til regjeringens forslag om et nytt Likestillings- og diskrimineringsombud, som skal sikre at diskrimineringsloven blir fulgt. Regjeringen vil arbeide for at loven og det nye handhevingsapparatet kan være i funksjon fra 1. januar 2006.

Les mer her

Færre asylsøkere – 15-20 asylmottak legges ned

Tilstrømningen av asylsøkere til Norge så langt i år er nesten halvert i forhold til fjoråret. Utlendingsdirektoratet (UDI) har med utgangspunkt i foreliggende prognoser besluttet å si opp avtalen med elleve asylmottak innen 1. mai.

Les mer her

Høring: Forslag til endringer i familieinnvandringsreglene om underhold.

Kommunal- og regionaldepartementet sendte 6. mai på høring forslag til endringer i familieinnvandringsreglene i utlendingsforskriften. Høringsfristen er 17. juni 2005. Det foreslås at hovedregelen skal være at utlendinger som kommer til Norge via familieinnvandring, skal kunne forsørge seg selv eller bli forsørget av familien.

Høring: Forslag til endring i utlendingsloven om opphold i asylmottak.

Kommunal- og regionaldepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i utlendingsloven. Høringsfristen er fredag 17. juni 2005.

Mer informasjon om høringsuttalelser her

Publikasjoner

Walle, T.M. (2005). Cricket og norskpakistanske mannsfellesskap.
NIKK magasin, (1):44-47 Les mer.

Moen, B. (2005). Omsorg og ansvar for minoritetsetniske eldre. I Nord, R., Eilertsen, G. & Bjerkreim, T. (red.): Eldre i enbrytningstid. Oslo: Gyldendal, s. 84-93. Les mer.

Pedersen, A.W. (2004). Ny behovsprøvd alderstrygd for innvandrere. Trygd&Pensjon, (6). Les mer.

Moshuus, G.H. (2004). Norsk foreldreskap – en øvelse i likhetskultur. Tidsskrift for ungdomsforskning, 4(1):49-66. Les mer.

Lopez, Gro Saltnes (2004). Kulturmøter på familiekontoret. Erfaringer og eksempler fra praksis. Rapport utgitt av Barne-ungdoms- og familiedirektoratet, region øst. Les mer.

Heyerdahl, S., Kvernmo, S. & Wichstrøm, L. (2004). Self-reported behavioural/emotional problems in Norwegian adolescents frommultiethnic areas. European Journal of Child and AdolescentPsychiaty, (13):64-72. Les mer.

Hennum, N. (2004). Å formidle seg selv som mor og far i en norsk kontekst. Fokus på familien, (3):147-157. Les mer.

Bakken, A. (2004). Økt sosial ulikhet i skolen? Nye tall om ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning, 4(1):83-91. Les mer.

Helset, A., Lauvli, M. & Sandlie, H.C. (2004). Mobile pensjonister og transnasjonal eldreomsorg – om norske pensjonister i Spania. Aldring og livsløp, 21(1):8-12. Les mer.

Pihl, Joron (2005): Etnisk mangfold i skolen (Universitetsforlaget). Les mer.

Lie, Birgit, Nora Sveaaass, Dag Erik Eilertsen (2004): Family, activity and stress reactions in exile. Community Work and Family 2004: 7: 3: 327-350. Les mer.

Lie, Birgit (2004): The psychosocial and social situation of repatriated and exiled refugees ? a longitudinal, comparative study. Scand J Pub Health 2004,32; 179-187.

NOVA Rapport 9/05 Omsorgstjenester med mangfold? Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn Av Reidun Ingebretsen & Tor Inge Romøren. Les mer eller last ned her

NOVA Rapport 5/05 Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom. Leila Torgersen. Les mer.

NOVA Rapport 2/05 Tatere og Misjonen. Mangfold, makt og motstand. Karen-Sofie Pettersen Les mer.

Brochmann, Grete og Anniken Hagelund (2005): Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser. Nordisk kunnskapsstatus. Tema Nord 2005:506. København: Nordisk ministerråd. Rapporten finner du her