COMMUNICATING MIGRATION SEMINARS: SYNNØVE BENDIXEN OG HALVAR KJÆRRE: OUT-reach! Kommunikasjon av “frivillig retur” til irregulære migranter i Norge

When:
May 19, 2014 @ 2:15 pm – 4:00 pm
2014-05-19T14:15:00+00:00
2014-05-19T16:00:00+00:00
Where:
Institutet for social anthropology (8. etg), University of BErgen
Fosswinckels gate 6
University of Bergen, 5007 Bergen
Norway

Note: Venue has changed: Anthropology, not Rokkansenteret.

OUT-reach! – Kommunikasjon av «frivillig retur» til irregulære migranter i Norge.

Hvordan kan en stat på best mulig måte gi informasjon om ”frivillig retur” til irregulære migranter? Bør ikke-statlige organisasjoner delta i denne oppgaven, eller vil det å påta seg slike oppgaver undergrave andre funksjoner disse organisasjonene har? Hvordan kommuniseres frivillig retur i dag, og finnes det alternative bedre måter å gjøre dette på?

”Frivillig retur” har fått sterk kritikk av forskere, migranter og organisasjoner for at deltagelse i slike program ofte mangler nettopp det frivillige elementet. Innen forskningen har ‘frivillig retur’ blitt sett som tett knyttet opp til tvangsretur, deportasjon og institusjoner som opprettholder statens grenser. I et slikt perspektiv blir tilbud om «frivillig retur” gjerne sett på som ikke mer enn en mildere variant av tvangsretur og i beste fall en form for obligatorisk retur. «Frivillig retur» er altså tett knyttet opp mot mye av elementer som ikke-statlige organisasjoner ofte har stilt seg kritiske til. Hva er da rasjonale som ligger bak at ulike ikke-statlige hjelpe- og advocacyorganisasjoner eller ulike diaspora- og migrantorganisasjoner tar på seg ansvaret for å formidle ”frivillig retur”? Og på den annen side, er overnevnte årsaker den eneste grunnen til at enkelte organisasjoner ikke velger å gi slik informasjon?

Basert på forskning tilknyttet en kommende UDI rapport i regi av Uni Rokkansenteret vedrørende informasjon om ”frivillig retur” til irregulære migranter utenfor mottak i Norge utforsker Bendixen og Kjærre det etiske og moralske grenselandet som er konteksten for informasjon om frivillig retur, hvordan ulike aktører stiller seg til slikt informasjonsarbeid, og til slutt hvordan de irregulære migrantene selv ser på denne informasjonen i lys av deres livssituasjon i Norge.

Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen er postdoktor ved sosial antropologisk institutt i Bergen, og forsker på Uni Rokkansenteret hvor hun er tilknyttet prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants (PROVIR). Hun har tidligere studert på London Scool of Economics og har en PhD fra Humboldt universitetet (Berlin) og Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). Hennes forskningsfelt er religiøsitetsutforming blant unge Muslimer i Berlin, samt flere forskningsprosjekter innen tema returmigrasjon og irregulær migrasjon, og hun har flere publikasjoner innen disse feltene.

 

Halvar Andreassen Kjærre er PhD stipendiat ved IMER/Sosialantropologisk institutt i Bergen og har publisert artikler og deltatt på flere forskningsprosjekter innen temaet irregulær/illegalisert migrasjon. Han er også tilknyttet prosjektet PROVIR og jobber for tiden med sin PhD om mobilitet blant irregulære migranter i Schengen/Europa. Tidligere prosjekter har vært ved NTNU samfunnsforskning i Trondheim, Sosiologisk institutt i Oslo, og han jobber nå sammen med Synnøve på overnevnt prosjekt ved Uni Rokkansenteret.