Calendar

Apr
7
Mon
COMMUNICATION MIGRATION SEMINARS: IDA TOLGENSBAKK – Swedish migrants in Norwegian media and popular culture @ UNI Rokkansenteret 6 etg (5th floor)
Apr 7 @ 2:15 pm – 4:00 pm

Ida Tolgensbakk – Swedish migrants in Norwegian media and popular culture

In this seminar Ida Tolgensbakk will present some findings from her PhD research on young, Swedish labor migrants in Oslo. In everyday encounters in Norway, the young Swedes are identified as such primarily through linguistic characteristics, and not for instance skin color, phenotype, or dress. That is, they are audible rather than visible migrants. Tolgensbakk will discuss what kind of consequences this has on the lives of the young Swedes, as well as look into the related questions of how the young Swedes are presented in Norwegian media and popular culture.

Ida Tolgensbakkida-vdeld150

Department of cultural studies and oriental languages, UiO. Ida Tolgensbakk has a master in folklore studies from 2005 (on national identity in the Faroe Islands). She worked three years at the Norwegian Institute of Local history, mainly focusing on migrant’s life stories. She is now studying young, Swedish labor migrants moving to Oslo. Her research is based on life story interviews, fieldwork on a Facebook group, and texts from popular culture and the media.

Read more here: http://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/idatol/

Communicating Migration Seminar Series IMER Bergen spring and autumn 2014

The IMER seminar series for 2014 will cover how migration and ethnic relations are communicated in every-day encounters, in mass and social media, in politics and in teaching at the universities.  Has the way people talk about migration and migrants in different social contexts changed over time, and in which ways has it changed? How does migration theory and research fit in with other topics and theories in the social sciences, and how do results from migration research inform public debate and policy development? Communicating migration will be discussed from various angles in our seminar series on international migration and ethnic relations during spring and autumn 2014. We welcome papers that touch upon this broad theme from different angles.  Historical analyses of change over time in regard to politics and public debate, research foci and disciplinary concerns are specifically welcomed.  The seminar series will end with a two-day conference in October/November 2014.

Jun
23
Tue
Boklansering: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet @ Will soon be available
Jun 23 @ 12:00 am – 2:00 pm

Redigert av Christine Jacobsen, Synnøve Bendixsen, Karl Harald Søvig

omsl.PMTO-2Irregulære immigranter har på noen områder full tilgang til velferdsytelser, men på mange områder er tilgangen svært begrenset enten i form av rettsregler eller andre barrierer. Denne antologien undersøker forholdet mellom rettslig rammeverk, institusjonell praksis og hvordan irregulære migranter selv erfarer sin situasjon. 
I salg fra 09. juni 2015 for 399 kroner

Med en unik kombinasjon av juridisk og antropologisk blikk, går boken regelverket nærmere i sømmene, drøfter gatebyråkraters utfordringer og hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn.

Hvilke regelverk får konsekvenser for irregulære migranters levevilkår? Hvordan blir dette regelverket forstått og etterfulgt av gatebyråkrater? Og hvordan blir hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn påvirket av regelverket og dets fortolkning?

Denne boken er aktuell for velferdsprofesjoner som møter irregulære migranter som en del av sin yrkesutøvelse. Både leger, sykepleiere, helsesekretærer, lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, sosionomer og barnevernspedagoger vil ha god nytte av Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Boken retter seg også mot frivillige organisasjoner som jobber med ulike aspekter ved migranters situasjon i Norge og andre som er engasjert i temaet.