Calendar

Sep
14
Thu
14th Nordic Migration Researcher`s Conference
Sep 14 2000 @ 9:00 pm – Sep 17 2007 @ 4:00 am

Skjermbilde 2013-11-12 kl. 23.18.24

The Nordic Migration Researchers Conferences have established themselves as a major contact point not only between Nordic researchers in the field of international migration and ethnic relations, but also between these and international scholarship generally. To the reasons for their success belongs the steadily increasing participation from researchers from non-Nordic countries, interested in our work and wishing to collaborate. It is therefore that we proudly invite participation in the 14 Nordic Migration Researchers Conference in Bergen Norway, hosted by IMER/UiB (the International Migration and Ethnic Relations Research Unit at the University of Bergen). More..

Sep
14
Fri
Mangfold, samhold og samfunn i endring
Sep 14 @ 9:00 am – Sep 16 @ 4:00 pm

Skjermbilde 2013-11-12 kl. 23.05.48

IMER/UiB-konferanse om relasjonen mellom insikter fra forskning og hva disse kan bety for ’brukere’. Utgangspunktet er resultatet fra IMER/UiB’s prosjekt om mangfoldssamfunnet, og hvordan disse relaterer til de problem som beslutningstakere og administratorer håndterer. Prosjektet om mangfoldssamfunnet ble finansiert av Norges Forskningsråd, og ble en sentral del av hele IMER/UIB’s virksomhet.
Denne konferansen søker å belyse hvilke verdier resultatene fra mangfoldsprosjektet kan ha for ulike brukerkategorier. Dette vil belyses og diskuteres på mange nivåer, fra de mer generelle perspektiv på relasjonen mellom forskning og samfunnsproblemer til diskusjoner av hvordan forskningsresultat kan belyse ulike måter å forstå spesifikke politiske eller sosiale problem. Et viktig aspekt blir å vise hvilke konsekvenser dette kan få for hvordan ’brukere’ kan relatere til den virkeligheten de håndterer.
Mangfoldsprosjektet bestod av mange ulike deler, og ga rom for å sysle med innvandring og kjønn, religion, transnasjonalisme, nye former for samfunnsborgerskap, dannelsen av nye sosiale rom delvis utenfor de nasjonalstatlige rammene. Alt for å forsøke å forstå hvilke forandringer som pågår i det norske og europeiske nasjonalstatssamfunnet.
Gjennom sin satsing på å belyse og integrere forskningsresultaters betydning på ulike nivåer, fra det allmenne til det spesifikke, søker denne konferansen å være en møteplass for forskere med ulike spesialiteter og brukere i mange ulike deler av det norske samfunnet.
Konferansen er lagt opp til å skape rom for en aktiv dialog.

Mer informasjon…..

Sep
27
Mon
First generation nationals: Structural trajectories, mobilization and social imaginaries
Sep 27 @ 9:00 am – Sep 30 @ 11:45 pm

Skjermbilde 2013-11-12 kl. 23.03.41

See webpage for more information

The University of Bergen, through its Department of Sociology and IMER/UiB, is organizing a joint conference and PhD course around the theme of  First Generation Nationals September 27-30, 2010. This event, focussed on “First Generation Nationals,” will attempt to elucidate several issues of major importance with respect to understanding the diversity of our societies, and many of these are also of significant political importance. A fuller presentation of the conference theme is presented here.


The conference will draw together researchers and scholars from across the Nordic countries and beyond. For PhD students within the humanities and social sciences, the course component of the conference will be constituted by workshop sessions dedicated to different themes. Participating PhD students that after submitting a post-conference paper get their work accepted, will be awarded 9 credits.

The conference programme with confirmed speakers, schedule and conference sessions is found here.

Convenors for the conference and the PhD workshops are:

Mette Andersson, Dept. of Sociology, University of Bergen (contact person regarding the academic programme)

Yngve Lithman, Dept. of Sociology, University of Bergen

For queries of a more practical and administrative nature, please contact the administrative co-ordinator of IMER at imer@uib.no .