Calendar

Feb
24
Mon
COMMUNICATING MIGRATION SEMINARS – LISE W. ISAKSEN – Mobility, Moral and Migration: “Familism” in Norwegian and Italian Contexts. @ Rokkansenteret 5th floor (6 etg)
Feb 24 @ 2:15 pm – 4:00 pm

«Mobilitet, moral og migrasjon:  familisme – begrepet i norske og italienske kontekster.»

Seminaret tar for seg hvordan middelhavslandenes familisme – begrep konstrueres og erfares i migrasjons-kontekster blant nordmenn i Italia og italienere i Norge. Dagens familisme utfordres både av «post-moderne” endringer i familie-strukturen, slik som lav fertilitet og stigende skilsmisse-rater, og av finanskrise og migrasjon.I Sør-Europa eksisterer lav fertilitet side om side med tradisjonelle omsorgs-organiseringer og parallelt med kontant-tunge velferdsprogrammer og begrenset produksjon av tjenester for de unge og de eldre. Den sentrale oppfatningen i komparative studier av relasjonen mellom familie og velferd er at velferdsstatene baserer politikken på en «tatt-for-gitt» holdning til en kjønnstradisjonell familie-institusjon, og denne kulturelle forutsetningen sementerer de tradisjonelle familie-strukturene. Men i hvilken grad er familiestrukturer og kulturelle og sosiale normer og verdier bundet sammen med idealtypiske regimer og nye migrasjonsmønstre?Nyere forskning viser til at sør-europeiske kvinner drømmer om den nordiske velferdsstaten eller en stat som organiserer familie -og arbeidsbalansen bedre. De vil ha tilgang på flere og bedre offentlige omsorgstjenester. Nordiske velferdsstater framstår som reneste paradiser for kvinner i Italia, og definitivt som et ideal, hevder samfunnsforskere. På den andre siden ser vi at mens italienere drømmer om velferd og arbeid, drømmer nordmenn om mer familieliv. En av de norske informantene i mitt prosjekt sier at hennes drøm er «å få til et italiensk familieliv kombinert med et norsk arbeidsliv». Hvordan er forbindelsen mellom familie-strukturer og familie-verdier? Hvordan er de relatert til mobilitet, moral og migrasjon?

LiseWLise Widding Isaksen er professor i sosiologi på Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden med prosjektene 1) «Mobilitet, moral og migrasjon: en studie av familiekulturer i Norge og Italia» , 2) «Polish Female Migrants and Their Families: A Study of Care Deficits» og 3) «Welfare Models, Demographic Patterns and Family Strategies in the Context of the Financial Crisis in Spain»

 

Siste publikasjoner:

Lise Widding Isaksen, 2010 (ed): Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies. Nordic Academic Press, Lund, Sverige

Lise Widding Isaksen (2012) “Transnational Spaces of Care: Migrant Nurses in Norway.” In Social Politics, International Studies in Gender, State and Society, vol. 19, number 1, spring 2012, p.58-78, Oxford University Press, Oxford

“Children Left Behind” i samarbeid med Uma Devi og Arlie R. Hochschild i  Hochschild, Arlie R., 2013: «So How’s the Family» and other essays», University of California Press, Berkeley

Communicating Migration Seminar Series IMER Bergen spring and autumn 2014

The IMER seminar series for 2014 will cover how migration and ethnic relations are communicated in every-day encounters, in mass and social media, in politics and in teaching at the universities.  Has the way people talk about migration and migrants in different social contexts changed over time, and in which ways has it changed? How does migration theory and research fit in with other topics and theories in the social sciences, and how do results from migration research inform public debate and policy development? Communicating migration will be discussed from various angles in our seminar series on international migration and ethnic relations during spring and autumn 2014. We welcome papers that touch upon this broad theme from different angles.  Historical analyses of change over time in regard to politics and public debate, research foci and disciplinary concerns are specifically welcomed.  The seminar series will end with a two-day conference in October/November 2014.

 

Mar
24
Mon
COMMUNICATING MIGRATION SEMINARS: CAROLINE KNOWLES – The Children of the Revolution: Reflections on Chinese London and how to Theorise these New Forms of Migration @ Rokkansenteret (5th floor, 6 etg)
Mar 24 @ 2:15 pm – 4:00 pm

The Children of the Revolution: Reflections on Chinese London and how to Theorise these New Forms of Migration

This paper explores some of the London data from a three-city investigation of migration. The other two cities are Beijing and Hong Kong, and in each city we are exploring young (23-39) graduate migrants from the other two cities in order to understand how global mobility features in young professionals’ life and career planning. Little has been written about UK migrants in Hong Kong and Beijing, and the existing literature on Chinese migrants in London is centred on long-term (often depicted as poor and illegal) migrants from Hong Kong. Such studies do not begin to capture the lives of the new young migrants, many of whom are from Mainland Chinese cities, who must navigate new border restrictions favouring the wealthy and the highly talented. The paper will explore some of the challenges to existing migration theory these young urban migrants pose.

Caroline Knowles

IMG_0305Caroline Knowles is Professor of Sociology and former director of the Centre for Urban and Community Research (CUCR) at Goldsmiths, University of London.  She is known for her work with artists and photographers exploring the intersections between art and sociology in urban social research. Following her interest in materials and translocality she has just completed the biography of a pair of flip-flop sandals funded by the Leverhulme Trust with Singapore artist Michael Tan. Flip-Flop: A Journey Through Globalisation’s Backroads will be published in May by Pluto Press. Following her interests in migration she is also currently researching the Beijing, London, Hong Kong circuit travelled by young migrants in these three cities in collaboration with Ho Wing Chung at the City University of Hong Kong. She is the author of many books and papers on cities, ethnicity, migration and mobilities including Hong Kong: Migrant Lives, Landscapes and Journeys (2009) University of Chicago Press with US photographer and Sociologist Douglas Harper.

Communicating Migration Seminar Series IMER Bergen spring and autumn 2014

The IMER seminar series for 2014 will cover how migration and ethnic relations are communicated in every-day encounters, in mass and social media, in politics and in teaching at the universities.  Has the way people talk about migration and migrants in different social contexts changed over time, and in which ways has it changed? How does migration theory and research fit in with other topics and theories in the social sciences, and how do results from migration research inform public debate and policy development? Communicating migration will be discussed from various angles in our seminar series on international migration and ethnic relations during spring and autumn 2014. We welcome papers that touch upon this broad theme from different angles.  Historical analyses of change over time in regard to politics and public debate, research foci and disciplinary concerns are specifically welcomed.  The seminar series will end with a two-day conference in October/November 2014.

 

Mar
3
Tue
IMER Lunch: Susanne Bygnes – Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Mar 3 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa

Tema for innlegget er den nye Europeiske sør-nord migrasjonen. Den empiriske analysen er basert på dybdeintervjuer med noen av dem som har reist fra Spania til Norge etter kriseåret 2008. Innlegget vil belyse hvordan sør-nord migrasjonen i kjølvannet av krisa er mer enn en desperat flukt fra arbeidsledighet i hjemlandet. Den vidtrekkende mistilliten til det politiske systemet og følelsen av en dyptgripende håpløshet i hjemlandet er viktige migrasjonsfaktorer i tillegg til jobbmuligheter for dem som kommer til Norge.

SusanneBygnes

Susanne Bygnes (phd) er postdoktor ved universitetet i Bergen. Hun leder det fireårige prosjektet Labour Migration in Uncertain Times: Migration from Spain to Norway after 2008, finansiert av forskningsrådets VAM-program. Hun har publisert en rekke internasjonale artikler på tema som mangfold og likestilling, blant annet Ambivalent Multiculturalism (2012) i tidsskriftet Sociology.

Mar
13
Fri
IMER Lunch: Astrid Ouahyb Sundsbø – Social mixing policies: What You Want and What You Get @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Mar 13 @ 12:00 pm – 1:30 pm

IMER Lunch: Astrid Ouahyb Sundsbø – Social mixing policies: What You Want and What You Get

In the public debate and contemporary social policies in Norway as well as in other countries, concentrations of “immigrants” in certain areas of a city are considered to be unfortunate and something which needs to be fought against (see i.e. Gakkestad 2003; Akerhaug 2012). It is anticipated that spatial concentrations of “immigrants” enforces the social isolation of “immigrants” and triggers criminal activities, among other aspects. This becomes very obvious when a “high percentage of immigrants” in an area serves as basis for referring to that area as a “ghetto” or “insecure” (see i.e. Sæter 2005; Vassenden: 2007; cf. Akerhaug 2012).

In this lunch seminar, the idea of social mixing, which is not just common in the general public debate but also a manifested major urban policy and planning goal (Sæter & Ruud 2005; Huse, Sæter & Aniksdal 2010; cf. Musterd 2005) will be discussed. By using some illustrations both from the academic debate as well as own empirical work, it is shown that it is necessary to be critical about this concept.

It is referred to literature arguing that there is a lack of empirical evidence showing that the residential segregation of “immigrants” has any effect at all, for instance on “integration” and crime (for instance Musterd 2005; Galster 2007; Lees 2008). Furthermore, it is discussed that the imagination of social mixing as an ideal way to tackle the “multicultural challenge” might be founded on a highly problematic understanding of “immigrants“ and their norms and values as inherently “bad” (cf. Eriksen 1996: 51). This is shown by drawing on statements from interviews with members from the majority population residing in Oslo.

Astrid Ouahyb Sundsbø

Skjermbilde 2015-02-13 kl. 09.15.27Astrid Ouahyb Sundsbø (PhD) is a postdoctoral research fellow at the Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies in Berlin. She holds a doctoral degree in sociology from the Humboldt-University of Berlin (2012). From 2012-2014 she worked as a postdoctoral researcher at the Center for a Sustainable University at the University of Hamburg. Her main fields of research compromise: Social inequality, residential segregation in cities, migration and interethnic relations. Her most recent publication is Grenzziehungen in der Stadt. Ethnische Kategorien und die Wahrnehmung und Bewertung von Wohnorten (Springer VS, 2014) where it is discussed whether ethnic boundary making on the side of the majority population could be a possible explanation for the residential concentration of immigrants in Berlin and Oslo.

Jun
23
Tue
Boklansering: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet @ Will soon be available
Jun 23 @ 12:00 am – 2:00 pm

Redigert av Christine Jacobsen, Synnøve Bendixsen, Karl Harald Søvig

omsl.PMTO-2Irregulære immigranter har på noen områder full tilgang til velferdsytelser, men på mange områder er tilgangen svært begrenset enten i form av rettsregler eller andre barrierer. Denne antologien undersøker forholdet mellom rettslig rammeverk, institusjonell praksis og hvordan irregulære migranter selv erfarer sin situasjon. 
I salg fra 09. juni 2015 for 399 kroner

Med en unik kombinasjon av juridisk og antropologisk blikk, går boken regelverket nærmere i sømmene, drøfter gatebyråkraters utfordringer og hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn.

Hvilke regelverk får konsekvenser for irregulære migranters levevilkår? Hvordan blir dette regelverket forstått og etterfulgt av gatebyråkrater? Og hvordan blir hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn påvirket av regelverket og dets fortolkning?

Denne boken er aktuell for velferdsprofesjoner som møter irregulære migranter som en del av sin yrkesutøvelse. Både leger, sykepleiere, helsesekretærer, lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, sosionomer og barnevernspedagoger vil ha god nytte av Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Boken retter seg også mot frivillige organisasjoner som jobber med ulike aspekter ved migranters situasjon i Norge og andre som er engasjert i temaet.

Apr
12
Thu
Lunch seminar: Diaspora Mobilization – Syrian Activism in the West @ Meeting room at 2nd floor, Adm. org
Apr 12 @ 12:30 pm – 2:00 pm

In recent years, a large number of Syrian refugees have settled in Europe. In the media, most of  the debate concerning these refugees has been about how they impact their host societies. But how does this large Syrian diaspora impact politics in Syria itself?

For this IMER lunch seminar, we will be joined by Amany Selim and Espen Stokke, PhD candidates at sociology and comparative politics at UiB. They both do research projects where they explore the engagement of Syrian diaspora activists, and how these activists try to make a difference in the homeland. With their work on the Syrian case, they are hoping to contribute to the growing body of literature that attempts to bridge social movement theory and diaspora politics.

In the presentation, Selim and Stokke will give a brief overview of the field: What do we know about the activism of the Syrian diaspora? They will also present their own projects, and what they wish to add to the field.

Oct
18
Thu
IMER Lunch Seminar: Staying in Norway or Staying in the Closet? Sexual Orientation and Refugee Status in Norway @ Sampol, Seminar Room, 2nd Floor
Oct 18 @ 12:30 pm – 2:30 pm

If a LGBTI person can “stay in the closet” in the country of origin, should she then be denied asylum as a refugee? This is currently a thorny issue for several European countries, when facing asylum seekers who apply for protection on the basis of their sexual orientation or gender identity. For this IMER seminar, Andrea Grønningsæter from the faculty of law at UiB will discuss how this is currently practiced in Norway.

Research has shown that that LGBTI people (lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people) often face specific legal and procedural challenges when applying for refugee status. In a number of jurisdictions, including Norway, LGBTI asylum seekers have been denied refugee status with reference to the fact that they can abstain from behavior that may result in a risk of persecution. A gay person can live as a gay within the confines of the home, for example, but not on the streets – and may thus not be granted protection. It is then concluded that the requirement in refugee law of establishing a ‘well-founded fear’ of persecution is not fulfilled, because concealment will mean that the asylum seeker is not revealed to potential persecutors.

In 2012 the Norwegian Supreme Court considered the right to refugee status based on sexual orientation (Rt. 2012 s. 494). In the court’s decision it was stated that a gay person may not be required to hide their sexual orientation in the country of origin to avoid persecution. In cases where it is concluded that the asylum seeker will choose to conceal their sexual orientation, the court established a step-by-step approach for assessing whether the asylum seeker is entitled to refugee status.

For her PhD project, Grønningsæter looks at how the approach that was established by the Supreme Court in 2012 for assessing asylum cases based on sexual orientation or gender identity is interpreted by the courts and the immigration authorities. She explores how the courts and immigration authorities establish the asylum seeker’s reason for concealment, as well as how concepts such as ‘being open’ or ‘discreet’ about sexual orientation or gender identity is understood.

A light lunch will be served. Welcome!

Andrea Grønningsæter is a PhD candidate at the Faculty of Law, Bergen University.