Calendar

Nov
19
Wed
PROVIR CLOSING CONFERENCE – EXCEPTIONAL WELFARE
Nov 19 – Nov 21 all-day

PROVIR closing conference: “Exceptional welfare: Dilemmas in/of irregular migration”

Wednesday 19th of November

Venue: Det Akademiske Kvarter

18.00-19.30:    Letter to the king

Film by Hisham Zaman

Letter to the King portrays five people on a day trip from a refugee camp to Oslo, a welcome change in an otherwise monotonous life. But we soon realize that each and every one of them has an agenda for their trip. All five will make decisive choices on this day, as they discover happiness, humiliation, love or fulfill a long-awaited revenge. The five stories are tied together by a letter, written by eighty-three year old Mirza. Mirza wants to hand over the letter to the King personally.

19.30-21.00:    Mediating irregular migration

Researchers, artists, authors, journalists and others contribute to the proliferation of images of the lives, and deaths, of those who migrate without proper authorization from the state. While stereotypical accounts of victims/criminals proliferate in mainstream media – (counter) representations that challenge such stereotyping also exist. The speakers in this panel discussion have all participated in producing and/or analysing images of irregular migration. Taking as their point of departure the film “Letter to the King”, they will discuss the poetics and politics of mediating irregular migration. What (im)possibilities does such mediation offer for current border struggles?

Plenary panel discussion with:

Mehmet Aktas, co-producer and scriptwriter, Letter to the king

Shahram Khosravi, Associate Professor of Social Anthropology, University of Stockholm

Synnøve N. Bendixsen, Post-doctoral fellow PROVIR and Department of Social Anthropology, University of Bergen

Film and panel discussion organized in cooperation with Studentersamfunnet i Bergen (http://samfunnet.sib.no/)

 

Thursday 20th of November

Venue: Faculty of Law, Magnus Lagabøtes plass 1, University of Bergen

09.30-10.00:    Tea, coffee and registrations

10.00-10.15:    Welcome address

10.15-11.45:   Precarious inclusion: Provision of welfare to irregular migrants in Norway

Presentation of PROVIR research findings by

Christine M. Jacobsen, Karl Harald Søvig, Synnøve Bendixsen, Andrea Sussman and Marry-Anne Karlsen

11.45-12.00:   Coffee break

12.00-13.00:    Care Beyond Welfare?

Key note lecture by Miriam Ticktin, Associate Professor of Anthropology, The New School for Social Research and Eugene Lang College (US)

13.00-14.00:    Lunch

14.00-16.00:    Workshops

16.00-16.15:    Coffee break

16.15-17.15:    Wrongs, Rights and Regularization

Key note lecture by Linda Bosniak, Distinguished Professor of Law, Rutgers School of Law–Camden (US)

19.00:             Conference dinner

Nøsteboden

 

Friday 21st of November

Venue: Faculty of Law, Magnus Lagabøtes plass 1, University of Bergen

09.15-10.15:   Limiting Health Care as a Tool of Immigration Policy: Ethnographic Insights into Deservingness and Responses by Civil Society

Key note lecture by Heide Castañeda, Associate Professor and Graduate Director, Department of Anthropology, University of South Florida (US)

10.15-10.30:    Coffee break

10.30-12.30:    Workshops

12.30-13.30:    Lunch

13.30-15.30:   Excepted, excluded or precariously included? Dilemmas in/of irregular migration

Roundtable discussion by PROVIR research team and international partners:

Bridget Anderson, Professor of Migration and Citizenship and Deputy Director of Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford (UK)

Milena Chimienti, Professor, University of Applied Science Western Switzerland – Social Work, Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social (HETS) (Switzerland)

Henriette Abbing, (Emiratus) Professor of Health Law, University of Utrecht (the Netherlands)

Christine M. Jacobsen, Professor, PROVIR project leader and Director of Center for Women’s and Gender Research (SKOK), University of Bergen (Norway)

Karl Harald Søvig, Professor, Faculty of Law, University of Bergen (Norway)

 

Workshop Porgram:

 Download workshop program here

Skjermbilde 2014-11-12 kl. 23.19.50

Skjermbilde 2014-11-12 kl. 23.19.57

 

 

Open PROVIR event: Film and panel discussion @ Teglverket, Det akademiske kvarter Bergen
Nov 19 @ 6:00 pm – 9:00 pm

Film and panel discussion on the dilemmas of mediating irregular migration

Wednesday 19th of November

Venue: Tegleverket, Det Akademiske Kvarter, Bergen

18.00-19.30:   Letter to the king

Film by Hisham Zaman

Letter to the King portrays five people on a day trip from a refugee camp to Oslo, a welcome change in an otherwise monotonous life. But we soon realize that each and every one of them has an agenda for their trip. All five will make decisive choices on this day, as they discover happiness, humiliation, love or fulfill a long-awaited revenge. The five stories are tied together by a letter, written by eighty-three year old Mirza. Mirza wants to hand over the letter to the King personally.

19.30-21.00:   Mediating irregular migration

Researchers, artists, authors, journalists and others contribute to the proliferation of images of the lives, and deaths, of those who migrate without proper authorization from the state. While stereotypical accounts of victims/criminals proliferate in mainstream media – (counter) representations that challenge such stereotyping also exist. The speakers in this panel discussion have all participated in producing and/or analysing images of irregular migration. Taking as their point of departure the film “Letter to the King”, they will discuss the poetics and politics of mediating irregular migration. What (im)possibilities does such mediation offer for current border struggles?

Plenary panel discussion with:

Mehmet Aktas, co-producer and scriptwriter, Letter to the king

Shahram Khosravi, Associate Professor of Social Anthropology, University of Stockholm

Synnøve N. Bendixsen, Post-doctoral fellow PROVIR and Department of Social Anthropology, University of Bergen

Film and panel discussion is organized by IMER Bergen in cooperation with Studentersamfunnet i Bergen (http://samfunnet.sib.no/) and is part of the PROVIR-project’s closing conference.

Nov
20
Thu
Open PROVIR event: Presentation of research findings @ Facultyr of Law, Auditorium 4
Nov 20 @ 10:00 am – 11:45 am

Precarious inclusion: Provision of welfare to irregular migrants in Norway

The IMER Bergen-project Provision of welfare to irregular migrants (PROVIR) will present its research findings at this open event.

PROVIR combined legal and anthropological approaches to investigate the complex relationship between law, institutional practice, and irregular migrants’ lived experience. The research project aimed to cast light on living conditions and access to welfare of irregularized migrants.

You can find more information about the project at PROVIRs website: http://rokkan.uni.no/sites/provir/

Date: November 20th

Time: 10.00 to 11.45

Venue: Auditorium 4, Faculty of Law, University of Bergen

Mar
3
Tue
IMER Lunch: Susanne Bygnes – Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Mar 3 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa

Tema for innlegget er den nye Europeiske sør-nord migrasjonen. Den empiriske analysen er basert på dybdeintervjuer med noen av dem som har reist fra Spania til Norge etter kriseåret 2008. Innlegget vil belyse hvordan sør-nord migrasjonen i kjølvannet av krisa er mer enn en desperat flukt fra arbeidsledighet i hjemlandet. Den vidtrekkende mistilliten til det politiske systemet og følelsen av en dyptgripende håpløshet i hjemlandet er viktige migrasjonsfaktorer i tillegg til jobbmuligheter for dem som kommer til Norge.

SusanneBygnes

Susanne Bygnes (phd) er postdoktor ved universitetet i Bergen. Hun leder det fireårige prosjektet Labour Migration in Uncertain Times: Migration from Spain to Norway after 2008, finansiert av forskningsrådets VAM-program. Hun har publisert en rekke internasjonale artikler på tema som mangfold og likestilling, blant annet Ambivalent Multiculturalism (2012) i tidsskriftet Sociology.

Jun
23
Tue
Boklansering: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet @ Will soon be available
Jun 23 @ 12:00 am – 2:00 pm

Redigert av Christine Jacobsen, Synnøve Bendixsen, Karl Harald Søvig

omsl.PMTO-2Irregulære immigranter har på noen områder full tilgang til velferdsytelser, men på mange områder er tilgangen svært begrenset enten i form av rettsregler eller andre barrierer. Denne antologien undersøker forholdet mellom rettslig rammeverk, institusjonell praksis og hvordan irregulære migranter selv erfarer sin situasjon. 
I salg fra 09. juni 2015 for 399 kroner

Med en unik kombinasjon av juridisk og antropologisk blikk, går boken regelverket nærmere i sømmene, drøfter gatebyråkraters utfordringer og hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn.

Hvilke regelverk får konsekvenser for irregulære migranters levevilkår? Hvordan blir dette regelverket forstått og etterfulgt av gatebyråkrater? Og hvordan blir hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn påvirket av regelverket og dets fortolkning?

Denne boken er aktuell for velferdsprofesjoner som møter irregulære migranter som en del av sin yrkesutøvelse. Både leger, sykepleiere, helsesekretærer, lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, sosionomer og barnevernspedagoger vil ha god nytte av Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Boken retter seg også mot frivillige organisasjoner som jobber med ulike aspekter ved migranters situasjon i Norge og andre som er engasjert i temaet.

Sep
30
Wed
Emerging Urbanities Seminar: Susanne Wessendorf and Thomas Hylland Eriksen – Pioneer migrants in a super-diverse context @ Uni Rokkansenteret (6 etg)
Sep 30 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Susanne Wessendorf: Pioneer migrants in a super-diverse context

Urban areas in Europe and beyond have seen significant changes in patterns of immigration, leading to profound diversification. This diversification is characterized by the multiplication of people of different national origins, but also differentiations regarding migration histories, religions, educational backgrounds, legal statuses and socio-economic backgrounds. This ‘diversification of diversity’ is now commonly described as ‘super-diversity’. Despite an increasing number of studies looking at how people live together in such super-diverse contexts, little is known about new patterns of immigration into such contexts. What are the newly emerging countries of origin which add to the diversification of already super-diverse areas? Where do recent migrants from unusual source countries, who cannot draw on already existing migrant or ethnic ‘communities’, find support? And what kinds of social networks do they form? This paper discusses pathways of settlement among recently arrived migrants from non-traditional countries of origin in the London Borough of Hackney. Drawing on earlier migration literature and the notion of ‘pioneer migration’, the paper addresses the challenges of analysing increasingly fragmented migration stories and pathways of settlement in super-diverse contexts.

Thomas Hylland Eriksen: The tension between superdiversity and cultural reproduction

From a bird’s eye perspective, Alna borough in eastern Oslo definitely looks superdiverse. Scores of languages are spoken in its population of 40,000, and its inhabitants come from about as many countries. Yet at the local level, social and cultural reproduction takes place to a great extent at the ethnic or community level. As one of our informants says, ‘I sometimes feel as though I am in Pakistan’. Had it not been for the strong presence of the Norwegian state, the suburb would have resembled the plural societies described in the mid-20th century by Furnivall and Smith, where ethnic groups, like pearls on a necklace, lead parallel lives but meet in the marketplace. How comprehensive is the influence of the state; in what ways does diversity in public affect the private sphere, and what are the main elements in the cultural reproduction of minority groups?

Jan
16
Tue
Lunch seminar: Birthday parties as a test of belonging in Norway @ Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), room 212
Jan 16 @ 12:30 pm – 2:00 pm

Kicking off a new semester with IMER lunch seminars, our first seminar this year is building on exciting fieldwork from Bergen. Hilde Danielsen from Uni Research Rokkansenteret is giving a presentation about the symbolic value of birthday parties in contemporary Norway.

Danielsen argues that birthday celebrations have become more than a private family matter, and are increasingly seen as a socially charged question in Norwegian society. Many parents with and without migration background, as well as teachers and other actors, claim that birthday parties have the potential to create social inclusion. They are especially concerned that children with migrant background should celebrate and attend. Celebrating birthdays has seemingly become one of the litmus tests of whether an immigrant individual or an immigrant group is integrated into Norwegian society.

Note the place: Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), room 212.

As usual, a light lunch will be served. All are welcome!

Apr
12
Thu
Lunch seminar: Diaspora Mobilization – Syrian Activism in the West @ Meeting room at 2nd floor, Adm. org
Apr 12 @ 12:30 pm – 2:00 pm

In recent years, a large number of Syrian refugees have settled in Europe. In the media, most of  the debate concerning these refugees has been about how they impact their host societies. But how does this large Syrian diaspora impact politics in Syria itself?

For this IMER lunch seminar, we will be joined by Amany Selim and Espen Stokke, PhD candidates at sociology and comparative politics at UiB. They both do research projects where they explore the engagement of Syrian diaspora activists, and how these activists try to make a difference in the homeland. With their work on the Syrian case, they are hoping to contribute to the growing body of literature that attempts to bridge social movement theory and diaspora politics.

In the presentation, Selim and Stokke will give a brief overview of the field: What do we know about the activism of the Syrian diaspora? They will also present their own projects, and what they wish to add to the field.

Oct
18
Thu
IMER Lunch Seminar: Staying in Norway or Staying in the Closet? Sexual Orientation and Refugee Status in Norway @ Sampol, Seminar Room, 2nd Floor
Oct 18 @ 12:30 pm – 2:30 pm

If a LGBTI person can “stay in the closet” in the country of origin, should she then be denied asylum as a refugee? This is currently a thorny issue for several European countries, when facing asylum seekers who apply for protection on the basis of their sexual orientation or gender identity. For this IMER seminar, Andrea Grønningsæter from the faculty of law at UiB will discuss how this is currently practiced in Norway.

Research has shown that that LGBTI people (lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people) often face specific legal and procedural challenges when applying for refugee status. In a number of jurisdictions, including Norway, LGBTI asylum seekers have been denied refugee status with reference to the fact that they can abstain from behavior that may result in a risk of persecution. A gay person can live as a gay within the confines of the home, for example, but not on the streets – and may thus not be granted protection. It is then concluded that the requirement in refugee law of establishing a ‘well-founded fear’ of persecution is not fulfilled, because concealment will mean that the asylum seeker is not revealed to potential persecutors.

In 2012 the Norwegian Supreme Court considered the right to refugee status based on sexual orientation (Rt. 2012 s. 494). In the court’s decision it was stated that a gay person may not be required to hide their sexual orientation in the country of origin to avoid persecution. In cases where it is concluded that the asylum seeker will choose to conceal their sexual orientation, the court established a step-by-step approach for assessing whether the asylum seeker is entitled to refugee status.

For her PhD project, Grønningsæter looks at how the approach that was established by the Supreme Court in 2012 for assessing asylum cases based on sexual orientation or gender identity is interpreted by the courts and the immigration authorities. She explores how the courts and immigration authorities establish the asylum seeker’s reason for concealment, as well as how concepts such as ‘being open’ or ‘discreet’ about sexual orientation or gender identity is understood.

A light lunch will be served. Welcome!

Andrea Grønningsæter is a PhD candidate at the Faculty of Law, Bergen University.

Nov
15
Thu
IMER Lunch Seminar: What does it mean to be an “active citizen” in Scandinavia? @ Sampol, Seminar Room, 2nd Floor
Nov 15 @ 12:30 pm – 2:00 pm

In current debates about multicultural societies, ideas about active citizenship sometimes play a part. The increase of ethnic, cultural and religious diversity in Scandinavia has led to integration and naturalization policies that focus on social cohesion and stress the need for a shared set of values, identities and commitment to active participation in society. What kind of engagement is seen as good and legitimate, and what kinds of engagement are seen as illegitimate? For this IMER lunch seminar, Noor Jdid from PRIO and SKOK will present insights from her PhD project, which explores active citizenship in Norway and Denmark, among both minority and majority populations. She draws on ethnographic fieldwork in five different neighbourhoods in Oslo (Tøyen, Holmlia, Røa) and Copenhagen (Østerbro, Sydhavn), consisting of 69 life history interviews and 13 focus group discussions with residents of these neighbourhoods, as well as expert interviews and participatory observation. The analysis shows that the intersection of place, gender, class and ethnicity often shapes citizens’ understandings of their own civic engagement. When determining what ‘counts’ as a legitimate and valuable contribution to society, the research participants drew gendered and racialized discursive boundaries between the public and the private spheres.

 Noor Jdid is a Doctoral Researcher at the Peace Research Institute Oslo (PRIO) and Center for Women’s and Gender Research (SKOK). Her PhD is part of the larger SAMKUL-project “Active Citizenship in Religiously and Culturally Diverse Societies”.