Calendar

Oct
23
Thu
COMMUNICATING MIGRATION CLOSING CONFERENCE @ Lauritz Meltzers hus & Litteraturhuset, Bergen
Oct 23 all-day

Skjermbilde 2014-09-10 kl. 09.02.49

The conference is open: No registration

The IMER seminar series for 2014 have covered how migration and ethnic relations are communicated in every-day encounters, in mass and social media, in art, in politics and in research and teaching at the universities. Has the way people talk about migration and migrants in different social contexts changed over time, and in which ways has it changed?

How does migration theory and research relate to other topics and theories in the social sciences, and how do results from migration research inform public debate and policy development? What are the challenges we encounter in communicating migration?

Thursday October 23. 2014

Lauritz Meltzers hus Fosswinkelsgate 6, 9. floor. (in English)
10.00 : Teaching race, Racism and Ethnicity: Education, politics and practice John Solomos

11.00: Studying race and discrimination in a colorblind society: the case of France Patrick Simon

12.00-13.00 Lunch

13.00: Migration and Integration in Norwegian Sociology Mette Andersson

13.30: Distinction Home and Abroad in Migration Research Tor Aase

14.00: Migration and Social Theory Randi Gressgård

14.30: Migration in Literature Studies Lene Johannessen

15.00:Migration in Political Science Hakan G. Sicakkan

15.30: Concluding Discussion

Friday October 24. 2014

Literature house Bergen, Østre skostredet 5, 2nd floor (in Norwegian)

10:00 – 10:15 Velkommen IMER leader Synnøve Bendixsen

10:15 – 10:40 IMDI: Fakta om innvandring til Norge v/ regionsdirektør Bente Blytt

10:45 – 12:00 Norsk-svensk innvandringskrangel– hva handlet den om, og hvor står debatten i dag? v/ Tidl. Statssekretær Ketil Rakes (N) og forfatter Henrik Arnstad (S)

12:00 – 13:00 Pause

13:00 – Å kommunisere migrasjon gjennom film og kunst.
Diskusjon med kunstnerne Thomas Østbye og Shwan Dler Qaradaki sammen med antropolog Marry-Anne Karlsen.

14.00 Utstilling og film: Imaging Immanuel (2011. Regissør: Thomas Østbye. 52 min)

Skjermbilde 2014-09-10 kl. 09.23.35

IMER Bergen, International Migration and Ethnic Relations, is a multidisciplinary research unit at Uni Research Rokkansenteret and the University of Bergen. The aim of IMER Bergen is to contribute to research-based knowledge about international migration, not least related to European countries, including the consequences of immigration and emigration for societies. IMER Bergen started as a unit at the University of Bergen in 1996, and has since then been an important contributor, both nationally and internationally, to the migration research field. IMER is a prioritized research area at the Faculty of Social Sciences, University of Bergen.

IMER online: http://imer.w.uib.no
Visit IMER on Facebook
For contact, please send email to imer@uni.no

Additional information:

A short introduction to the debate on Friday:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/sverige/kronikk-folkhemspopulismen/a/23297613/

Om diskusjonene om migrasjon i kunst og film:

IMER Bergen har som en del av Communicating Migration konferansen invitert to kunstnere til å snakke om sitt arbeid. Begge kunstnerne jobber med migrasjon som tema og i samtalen vil vi ta opp spørsmål som: Hvordan kan migrasjon kommuniseres gjennom kunsten? Hva er forholdet mellom politikk og kunst? Er det likheter mellom kunst og samfunnsfagene? Hvilke dilemmaer star man ovenfor når man representerer andre mennesker gjennom kunst, og hvordan kan man løse slike dilemma. Kan kunsten gi mennesker en stemme?

I foredraget vil antropolog Mary-Anne Karlsen snakke med kunstnerne Thomas Østbye og Shwan Dler Qaradaki.

Thomas Østby, kjent for å ha laget den prisbelønte filmen Imaging Emanuel som vi vises etter samtalen.  Østby har også en rekke andre arbeider som har fått anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Les mer: http://www.plymserafin.com

Shwan Dler Qaradaki levde i mange som papirløs i Norge selv. Dette har preget hans kunstneriske uttrykk der han er opptatt av tematikk som flukt, konflikt, identitet, tilhørighet og mangfold. Les mer: http://dlerqaradaki.tumblr.com/

 Film: Imaging Emanuel

Skjermbilde 2014-10-21 kl. 22.33.28Emanuel har ukjent identitet og oppholder seg illegalt i Norge. Han kom til landet i 2003, men ønsker ikke å leve som illegal, og har forsøkt å få returnere til sitt hjemland uten hell. Han hevder å komme fra Liberia, men norske myndigheter hevder derimot at Emanuel kommer fra Ghana, og har tvangssendt ham dit to ganger. Hver gang har Ghana returnert ham til Norge med beskjed om at han ikke er Ghaneser. Emanuel er dermed dømt til et liv i limbo, uten oppholdstillatelse og rettigheter, men også uten utreisemulighet. Thomas Østbye tilnærmer seg Emanuel ved hjelp av en rekke forskjellige dokumentarsjangere, og de forskjellige avbildningene gir oss ulike inntrykk av den samme mannen. Hvem er Emanuel? Hva er identitet? Hvordan kan identitet avbildes? Hvem besitter sannheten?

 

 

 

Feb
17
Tue
IMER Lunch: Randi Gressgård – Plural policing and the safety–security nexus in urban governance @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Feb 17 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Plural policing and the safety–security nexus in urban governance

Based on a study of policy frames in urban politics in Sweden, Malmö in particular, this article discusses the safety–security nexus in urban governance. It argues that perceived safety figures as an index of order and integration, and security becomes part and parcel of an expanded cohesion agenda which chain-links criminal justice, immigration control and civic integration. The expanded cohesion agenda in urban governance involves plural urban policing enabled by partnership agreements between the police and local authorities. The article demonstrates how force-based, pre-emptive crime-fighting is intertwined with preventative empowerment programmes; the ‘will to power’ is embedded in ‘the will to empower’. The preferred solution to social problems is extended force-based policing in combination with more police involvement in ‘social’ governance. It is argued that the expanded social cohesion agenda works to ‘criminalize’ specific subpopulations by replacing ‘social’ welfare politics with crime prevention programmes. Under an expanded cohesion agenda, crime prevention has less to do with preventing people from violating the law and more to do with securing the social order. Moreover, it is argued that security politics relates to a broader urban politics aimed at nurturing prosperous diversity considered to benefit the city as a whole, at the cost of problematic difference. In conclusion the article argues that urban security politics lends itself to old welfare state structures, even as responsibility for social crime prevention is devolved ‘downwards’ and distributed across and array of agencies. The social democratic legacy – the revised welfare state – seems to offer favorable conditions for plural policing of minority groups in the city.

 

RandiGressgaard2Randi Gressgård is professor at the Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), and affiliated with the research unit International Migration and Ethnic Relations (IMER), University of Bergen. Her research interests include migration & minority studies, gender & sexuality studies and urban studies. Among her recent publications are Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts (New York and Oxford: Berghahn Books, 2010/2012) and ‘The power of (re)attachment in urban strategy: Interrogating the framing of social sustainability in Malmö’ (Environment and Planning A 2014, vol. 46).

Mar
3
Tue
IMER Lunch: Susanne Bygnes – Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Mar 3 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa

Tema for innlegget er den nye Europeiske sør-nord migrasjonen. Den empiriske analysen er basert på dybdeintervjuer med noen av dem som har reist fra Spania til Norge etter kriseåret 2008. Innlegget vil belyse hvordan sør-nord migrasjonen i kjølvannet av krisa er mer enn en desperat flukt fra arbeidsledighet i hjemlandet. Den vidtrekkende mistilliten til det politiske systemet og følelsen av en dyptgripende håpløshet i hjemlandet er viktige migrasjonsfaktorer i tillegg til jobbmuligheter for dem som kommer til Norge.

SusanneBygnes

Susanne Bygnes (phd) er postdoktor ved universitetet i Bergen. Hun leder det fireårige prosjektet Labour Migration in Uncertain Times: Migration from Spain to Norway after 2008, finansiert av forskningsrådets VAM-program. Hun har publisert en rekke internasjonale artikler på tema som mangfold og likestilling, blant annet Ambivalent Multiculturalism (2012) i tidsskriftet Sociology.

Mar
13
Fri
IMER Lunch: Astrid Ouahyb Sundsbø – Social mixing policies: What You Want and What You Get @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Mar 13 @ 12:00 pm – 1:30 pm

IMER Lunch: Astrid Ouahyb Sundsbø – Social mixing policies: What You Want and What You Get

In the public debate and contemporary social policies in Norway as well as in other countries, concentrations of “immigrants” in certain areas of a city are considered to be unfortunate and something which needs to be fought against (see i.e. Gakkestad 2003; Akerhaug 2012). It is anticipated that spatial concentrations of “immigrants” enforces the social isolation of “immigrants” and triggers criminal activities, among other aspects. This becomes very obvious when a “high percentage of immigrants” in an area serves as basis for referring to that area as a “ghetto” or “insecure” (see i.e. Sæter 2005; Vassenden: 2007; cf. Akerhaug 2012).

In this lunch seminar, the idea of social mixing, which is not just common in the general public debate but also a manifested major urban policy and planning goal (Sæter & Ruud 2005; Huse, Sæter & Aniksdal 2010; cf. Musterd 2005) will be discussed. By using some illustrations both from the academic debate as well as own empirical work, it is shown that it is necessary to be critical about this concept.

It is referred to literature arguing that there is a lack of empirical evidence showing that the residential segregation of “immigrants” has any effect at all, for instance on “integration” and crime (for instance Musterd 2005; Galster 2007; Lees 2008). Furthermore, it is discussed that the imagination of social mixing as an ideal way to tackle the “multicultural challenge” might be founded on a highly problematic understanding of “immigrants“ and their norms and values as inherently “bad” (cf. Eriksen 1996: 51). This is shown by drawing on statements from interviews with members from the majority population residing in Oslo.

Astrid Ouahyb Sundsbø

Skjermbilde 2015-02-13 kl. 09.15.27Astrid Ouahyb Sundsbø (PhD) is a postdoctoral research fellow at the Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies in Berlin. She holds a doctoral degree in sociology from the Humboldt-University of Berlin (2012). From 2012-2014 she worked as a postdoctoral researcher at the Center for a Sustainable University at the University of Hamburg. Her main fields of research compromise: Social inequality, residential segregation in cities, migration and interethnic relations. Her most recent publication is Grenzziehungen in der Stadt. Ethnische Kategorien und die Wahrnehmung und Bewertung von Wohnorten (Springer VS, 2014) where it is discussed whether ethnic boundary making on the side of the majority population could be a possible explanation for the residential concentration of immigrants in Berlin and Oslo.

Apr
28
Tue
IMER Lunch: Lisa Kings and Vanja Lozic @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Apr 28 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Lisa Kings: Contesting urban management regimes: The rise of urban justice movements in Sweden

Addressing segregation, racism and welfare transformation, a new form of grassroots mobilization among young adults is emerging in the peripheries of Swedish cities. The common denominator is that they define themselves as urban justice movements– with place as the social ground for mobilization. Witha Gramscian perspective, the article analysis the rise of urban justice movements in relation to contemporary urban policies in Sweden. We argue that Swedish urban policies during the last 20 years have created a hegemonic urban management regime underpinned by area based programs with a focus on network steering and new forms of partnership between civil society and public institutions. The emergence of urban justice movements is here understood in relation to firsthand negative experience of– and later active revulsion from– having participated in activities and issues related to the urban management regime. These experiences and the later proclaimed autonomy of the movements have been a key condition for the beginning of a broader struggle that merges local rootedness with wider structural-institutional conditionality. (co-authored by Aleksandra Ålund (Linköping University) and Nazem Tahvilzadeh (KTH Royal Institute of Technology).

Skjermbilde 2015-02-17 kl. 13.51.26LISA KINGS holds a PhD in Sociology at Søderthorn University College. Her researh interests are urban theory, social movements, inequality and everyday life.  (lisa.kings@sh.se)

Vanja Lozic: Problematizing parents, governing troubled youth

The paperfocuses on current debate on troubled youth, living in socio-economically deprived suburbs in Sweden, and particularly discourses on problems of alienation, crime, arson and anti-social behaviour among youth. In the paper, interviews with the representatives of different organisations involved in managing the youth problem are analysed. One recurring theme in the interviews is problem discourses representing the parent as a problem. Departing from Foucault´s understanding of governmentality and the formation of subjectivity, we analyse the construction of problems, problematization, and conceivable solutions, as depicted by the interviewees. The problematizations recurring in the interviews are the deficiency of urban space, dysfunctional family relations and parents as being passive and culturally different. On the basis of such problematizations the interviewees propose solutions in various ways fostering the parents to become responsible and active subjects, who have internalised current norms and values. Other central solutions emerging in the interviews are the development of various forms of communicative skills as well as a range of pre-emptive measures targeting the parents. An important conclusion in the paper is that this way of developing possible solutions to the problems of suburban youth tends to focus on the transformation of individual parents, while structural dimensions get out of focus. What appears is a desire to foster parents and thus to produce a certain kind of subject, namely an active, responsible and cooperative individual, involved in the local community. (The paper is co-authored with Magnus Dahlstedt.)

Skjermbilde 2015-02-17 kl. 13.53.40Vanja Lozic holds a PhD in history and issenior lecturer in Science of Education at Kristianstad University, Sweden. His research deals with issues in education from the perspectives of ethnicity, multiculturalism, gender, disability, youth cultures and work integrated learning. At present, he is participating in a research project “Cooperation, education and inclusion in multi-ethnic urban settings”, which concerns the connections between institutional restructuring, youth resistance and strategies for social inclusion. The aim is to investigate the measures for social inclusion within schools, local institutions and civil society actors in socioeconomically deprived areas of large cities in Sweden

May
12
Tue
IMER Lunch: Sara Kohne – The experience of change in culturally diverse urban areas. Examples from two districts in Berlin and Oslo. @ UNI Rokkan centre (6 etg)
May 12 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Sara Kohne: The experience of change in culturally diverse urban areas. Examples from two districts in Berlin and Oslo.

During the last two decades, central inner city areas have constantly become more attractive to the middle class as places for living and leisure. It is especially because of their history and cultural diversity that these urban districts gain ”new” popularity. This development is, among other things, connected to larger processes of economic and societal change, such as globalisation and de-industrialisation, and it is often called gentrification – a process of urban transformation that results in the physical, sociocultural and economic upgrading of city districts.

In taking a qualitative oriented approach on two culturally diverse urban areas that are partly experiencing the process which has just been described, Kohne´s aim is to identify challenges and assets that are experienced by the residents living and working in such districts.

In her presentation, Kohne will present selected findings from her work with the areas Kreuzberg SO36 in Berlin and Grønland-Tøyen in Oslo. She will discuss them in a comparative context.

Skjermbilde 2015-02-17 kl. 14.22.03Sara Kohne is a PhD candidate in the discipline of Cultural Studies at the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion at the University of Bergen. Her research interests lie within the areas of cultural understandings of place, processes of change, and inequality in urban contexts.

 

Jun
23
Tue
Boklansering: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet @ Will soon be available
Jun 23 @ 12:00 am – 2:00 pm

Redigert av Christine Jacobsen, Synnøve Bendixsen, Karl Harald Søvig

omsl.PMTO-2Irregulære immigranter har på noen områder full tilgang til velferdsytelser, men på mange områder er tilgangen svært begrenset enten i form av rettsregler eller andre barrierer. Denne antologien undersøker forholdet mellom rettslig rammeverk, institusjonell praksis og hvordan irregulære migranter selv erfarer sin situasjon. 
I salg fra 09. juni 2015 for 399 kroner

Med en unik kombinasjon av juridisk og antropologisk blikk, går boken regelverket nærmere i sømmene, drøfter gatebyråkraters utfordringer og hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn.

Hvilke regelverk får konsekvenser for irregulære migranters levevilkår? Hvordan blir dette regelverket forstått og etterfulgt av gatebyråkrater? Og hvordan blir hverdagslivet til irregulære migranter og deres barn påvirket av regelverket og dets fortolkning?

Denne boken er aktuell for velferdsprofesjoner som møter irregulære migranter som en del av sin yrkesutøvelse. Både leger, sykepleiere, helsesekretærer, lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, sosionomer og barnevernspedagoger vil ha god nytte av Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Boken retter seg også mot frivillige organisasjoner som jobber med ulike aspekter ved migranters situasjon i Norge og andre som er engasjert i temaet.

Oct
13
Tue
EMERGING URBANITIES LUNCH SEMINARS: Anouk De Koning -Echoes of race in Amsterdam @ UNI Rokkansenteret, (6etg)
Oct 13 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Echoes of race in Amsterdam

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 19.53.36In this talk, I will discuss how racialized discourses on multicultural failure and the trouble with the children of migrants is taken up and contested in multicultural Amsterdam. Like in other Western European countries, multiculturalism backlash discourses have dominated public debates in the Netherlands since the 1990s. I ask how people who are framed as part of the problem engage the moral imperatives of such backlash discourses and the anxieties they broadcast. Amsterdam’s Diamantbuurt provides a good vantage point for such an exploration since the neighbourhoods’ unruly Moroccan-Dutch young men have played an important role in Dutch backlash discourses. How do Moroccan-Dutch Diamantbuurt residents, who are closely identified with these iconic bad guys, negotiate the dominant narrative regarding their neighbourhood? This article demonstrates that for these residents, the anxieties articulated in backlash discourses become the grounds for an anxious grappling with abjectness and identification.

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 19.53.23Anouk de Koning is assistant professor in Anthropology and Development Studies, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands. She is the author of Global Dreams: Class, Gender and Public Space in Cosmopolitan Cairo (AUC Press, 2009) and, with Rivke Jaffe, Introducing Urban Anthropology (Routledge, 2016).

 

A light lunch will be served

Nov
10
Tue
CANCELED: Emerging Urbanities Lunch Seminar: Håvard Haarstad – More information about eventual replacement will be available soon. @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Nov 10 @ 12:00 pm – 1:30 pm

CANCELED  More infoermation about eventual repacements will be available sook

 

Dec
15
Tue
Emerging Urbanities Lunch Seminar: Bjørn Bertelsen – Predatory security: Reshaping the city and the state in Mozambique @ UNI Rokkan centre (6 etg)
Dec 15 @ 12:00 pm – 1:30 pm

Predatory security: Reshaping the city and the state in Mozambique

Notions and practices of security colonise both state and urban contexts across Africa. Arguably, these notions and practices are also integral to wider global political formations where urban formations in Africa are often cast as pre-figuring the shape of future global cities more generally. Based on fieldworks in the Mozambican cities of Maputo and Chimoio, this paper sees security there as related to violent crime and capital accumulation in ways that undermine policy-oriented representations of security provision as solely undertaken by state police supplemented by neoliberal assemblages of security firms. Rather, and more specifically, the paper shows how security is not only subjected to a spatialized logic of race and social control but also renders violence – in all its forms – central to its exercise and cosmologies. This point will be emphasised by analysing how various forms of policing must be understood beyond the security-development nexus. These forms of policing increasingly involve a gradual emergence of what I call ‘predatory security’ that is central to violent modes of capital accumulation that shape African urban landscapes as well as define the contours of the state. The paper suggests that as a configuration of accumulative violence such predatory security has consequences for how we should approach calls for rights to the city as well as the state in urban African orders and beyond.

Bjørn_enge_bertelsen_pressebilde_UiB_mars_2010Bjørn Enge Bertelsen, associate professor, Department of Social Anthropology, University of Bergen, has researched issues such as state formation, violence, poverty and rural-urban connections in Mozambique since 1998. Bertelsen has published extensively internationally and is publishing the monograph Violent Becomings: State Formation, Culture and Power in Mozambique (Berghahn Books, 2016) and has co-edited the anthologies Crisis of the State: War and Social Upheaval (with Bruce Kapferer, Berghahn Books, [2009] 2012) and Navigating Colonial Orders: Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania, ca. 1850 to 1950 (with Kirsten Alsaker Kjerland, Berghahn Books, 2015).